Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nước uống

Xuất Hành - Chương 7 -
24Tất cả người Ai-cập đào đất ở gần sông để tìm nước uống, vì không thể uống nước sông.
Xuất Hành - Chương 17 -
2Dân gây sự với ông Mô-sê. Họ nói: "Cho chúng tôi nước uống đi! " Ông Mô-sê nói: "Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách ĐỨC CHÚA? "
Dân Số - Chương 20 -
5Hai ông đưa chúng tôi từ Ai-cập lên để làm gì? Có phải để đưa chúng tôi vào chốn độc địa này chăng? Đây không phải là nơi để gieo vãi, không vả, không nho, không lựu, không cả nước uống."
 
Dân Số - Chương 21 -
5Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."
 
Thủ Lãnh - Chương 4 -
19Ông nói với bà: "Cho tôi xin chút nước uống, vì tôi khát quá." Bà liền mở vò sữa, cho ông uống, rồi lại phủ kín ông.
Nơkhemia - Chương 9 -
15Họ đói, từ trời Chúa ban xuống bánh ăn.
Họ khát, từ đá tảng Chúa ban cho nước uống.
Ngài đã truyền cho họ chiếm đất đai
mà Ngài đã giơ tay thề sẽ ban cho họ.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
20Chúa đã ban thần khí tốt lành
cho họ nên khôn ngoan sáng suốt.
Ngài cũng chẳng từ chối không cho họ man-na.
Khi cơn khát dày vò, Ngài lại ban nước uống.
 
Giuđitha - Chương 7 -
21Các bể nước cạn sạch. Không có ngày nào họ đủ nước uống cho đã khát, vì họ được phát cho uống có hạn chế.
Gióp - Chương 22 -
7Kẻ mệt nhoài, anh chẳng cho nước uống,
người đói lả, anh từ chối bánh ăn.
 
Thánh Vịnh - Chương 102 -
10Ăn tro trấu đã thành cơm bữa,
nước mắt hoà nước uống thường khi.
 
Thánh Vịnh - Chương 104 -
11đem nước uống cho loài dã thú,
bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.
 
Châm Ngôn - Chương 9 -
17"Nước uống lén mới ngọt, bánh ăn vụng mới ngon."
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
21Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn,
nó có khát, hãy cho nước uống.
 
Huấn Ca - Chương 29 -
21Cuộc sống đòi tối thiểu phải có nước uống, cơm ăn, áo mặc
và một căn nhà để nương thân.
 
Isaia - Chương 30 -
20Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo
và nước uống trong cơn khốn quẫn.
Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt,
và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi.
 
Isaia - Chương 32 -
6Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn,
và lòng dạ mưu đồ chuyện xấu xa:
nó làm chuyện vô luân, nói điều sai lạc phạm đến ĐỨC CHÚA;
người đói thì nó để bụng không,
còn kẻ khát thì chẳng cho nước uống.
 
Isaia - Chương 33 -
16Người như thế sẽ được ở non cao,
có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn.
Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
 
Ai Ca - Chương 5 -
4Đến như nước uống còn phải trả tiền,
củi để đun cũng phải mua mới có.
 
Amốt - Chương 4 -
8dân hai ba thành lảo đảo đến một thành
tìm nước uống mà không đã khát;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Amốt - Chương 8 -
11Đây sắp đến những ngày
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -
Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này,
không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống,
mà là đói khát được nghe lời ĐỨC CHÚA.
 
Gioan - Chương 4 -
7Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống! "
Gioan - Chương 4 -
9Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao? " Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.
Gioan - Chương 4 -
10Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."
Khải Huyền - Chương 14 -
8Một thiên thần khác, vị thứ hai, theo sau và nói: "Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon vĩ đại, thành đã từng cho mọi nước uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó."