Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Oán thù, oán ghét

 
Macabê I - Chương 2: 68 Hãy giáng trả cho dân ngoại oán thù chúng đã gây ra và hãy gắn bó với điều Luật truyền."
Thánh Vịnh - Chương 18: 41 Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn; con tiêu diệt những kẻ oán thù con.
 
Luca - Chương 6: 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.
Thư Côrintô 2 - Chương 12: 20 Quả vậy, tôi sợ rằng khi đến, tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn.