Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phỉ báng, phỉ nhổ

Dân Số - Chương 12 -
14ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Nếu cha nó phỉ nhổ vào mặt nó, thì nó không phải nhục nhã ê chề bảy ngày liền sao? Nó vẫn phải biệt cư ở ngoài trại bảy ngày rồi mới được vào lại."
 
Các Vua II - Chương 19 -
23Ngươi đã dùng sứ giả mà phỉ báng Chúa Thượng,
và ngươi nói rằng: "Với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi,
lên những ngọn cao chót vót của Li-băng.
Ta đốn những cây bá hương cao vút,
những ngọn tùng bách đẹp tuyệt.
Ta vào tận sào huyệt cuối cùng, tới rừng cây thăm thẳm.
 
Macabê I - Chương 7 -
34Nhưng ông ta chế giễu nhạo báng, phỉ nhổ họ, lại buông những lời ngạo mạn
Thánh Vịnh - Chương 44 -
14Ngài để cho láng giềng thoá mạ,
kẻ chung quanh phỉ báng chê bai.
 
Thánh Vịnh - Chương 55 -
13Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
10Lạy Thiên Chúa, tới bao giờ đối phương còn phỉ báng?
Địch quân cứ nhục mạ danh Ngài mãi mãi sao?
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
18Lạy CHÚA, xin nhớ cho: thù địch phỉ báng Ngài,
lũ dân điên rồ nhục mạ Thánh Danh.
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
22Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài;
xin Chúa nhớ lại rằng:
quân điên dại ngày ngày phỉ báng Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
4Chúng con bị láng giềng thoá mạ
người chung quanh phỉ báng nhạo cười.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
51Lạy Chúa, xin nhớ rằng: các tôi tớ Ngài bị thoá mạ,
những lời phỉ báng của chư dân,
con đây vẫn chất chứa trong lòng.
 
Thánh Vịnh - Chương 102 -
9Quân thù địch cả ngày phỉ báng,
giận điên lên, chúng nguyền rủa thân này.
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
10kẻo có ai nghe được, họ sẽ phỉ báng con,
và con không rút lại được những lời nói xấu.
 
Isaia - Chương 37 -
24Ngươi đã dùng bầy tôi mà phỉ báng Chúa Thượng,
và ngươi đã nói rằng: "Với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi,
lên những ngọn cao chót vót của Li-băng.
Ta đốn những cây bá hương cao vút,
những ngọn tùng bách đẹp tuyệt.
Ta đạt tới đỉnh cao ngút trời, tới rừng cây thăm thẳm.
 
Isaia - Chương 50 -
6Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.
 
Isaia - Chương 61 -
7Anh em đã lãnh gấp đôi phần tủi nhục,
đã chuốc vào thân sự nhục nhằn phỉ báng;
bù vào đó, anh em sẽ được lãnh gấp đôi
phần gia nghiệp trên đất chúng, và sẽ được niềm vui vĩnh cửu.
 
Mác-cô - Chương 7 -
22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.
Thư Rôma - Chương 2 -
24Thật đúng như lời chép: Chính vì các người mà danh Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
16Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống,
Thư Phêrô 2 - Chương 2 -
2Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng.


www.thanhlinh.net