Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phô trương, khoe

Thánh Vịnh - Chương 10 -
3Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,
bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 52 -
3Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác?
 
Thánh Vịnh - Chương 52 -
9nhạo cười rằng: nó đích thị là người
chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu,
nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của
và khoe khoang mưu độc của mình.
 
Thánh Vịnh - Chương 92 -
8Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,
phường gian ác có đua nở khoe tươi,
cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.
 
Châm Ngôn - Chương 12 -
23Người khôn khéo chẳng khoe điều mình biết,
kẻ dại khờ để lộ chuyện ngu si.
 
Châm Ngôn - Chương 13 -
7Người chẳng có chi thì khoe mình giàu có,
kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
4Chớ khoe khoang vì bộ áo bên ngoài,
cũng đừng tự cao trong ngày được vinh dự.
Công trình của Đức Chúa thật lạ lùng,
nhưng vẫn là bí ẩn đối với phàm nhân.
 
Isaia - Chương 3 -
9Vẻ mặt của chúng là bằng chứng cáo tội chúng;
chúng khoe tội mình như Xơ-đôm, chứ không giấu giếm.
Thật khốn cho chúng, vì chúng tự chuốc hoạ vào thân.
 
Hôsê - Chương 2 -
14Ta sẽ phá tan vườn nho nương vả,
những thứ làm cho nó khoe khoang:
"Công tôi đi khách đó: các tình nhân đã trả cho tôi! "
Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, mặc cho dã thú gặm tan hoang.
 
Mát-thêu - Chương 6 -
1"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.
Thư Rôma - Chương 1 -
22Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ.
Thư Côrintô 2 - Chương 9 -
2vì tôi biết lòng hăng hái của anh em. Điều đó làm cho tôi tự hào vì anh em mà khoe với các anh em vùng Ma-kê-đô-ni-a rằng: "Xứ A-khai-a đã sẵn sàng từ năm ngoái". Và nhiệt tình của anh em đã khích lệ rất nhiều người.
Khải Huyền - Chương 18 -
7Nó đã phô trương vinh quang và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy giáng khổ hình và tang tóc cho nó bấy nhiêu. Nó đã tự nhủ: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng, ta không goá bụa, và ta sẽ không hề lâm cảnh tang tóc!