Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phù hộ, phù trì

Giô-suê - Chương 10 -
1Ơn trên phù hộ
Thủ Lãnh - Chương 17 -
13Ông Mi-kha nói: "Bây giờ tôi biết ĐỨC CHÚA sẽ phù hộ tôi vì tôi đã có một thầy Lê-vi làm tư tế."
 
Samuel II - Chương 22 -
19Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,
nhưng ĐỨC CHÚA thương bênh đỡ phù trì,
 
Sử Biên Niên II - Chương 32 -
8Ông ta chỉ có sức mạnh phàm nhân, còn chúng ta có ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng phù hộ và chiến đấu bên cạnh chúng ta." Dân chúng được khích lệ vì những lời lẽ của Khít-ki-gia, vua Giu-đa.
 
Tôbia - Chương 5 -
17Thiên sứ nói: "Tôi sẽ đi với cậu ấy. Xin ông đừng sợ, chúng tôi ra đi mạnh khoẻ và sẽ trở về với ông mạnh khoẻ, vì đường đi rất an toàn." Ông Tô-bít nói: "Xin Chúa chúc lành cho anh, người anh em ạ! " Rồi ông gọi con trai đến và bảo: "Này con, hãy chuẩn bị hành lý và ra đi với người anh em của con. Xin Thiên Chúa là Đấng ngự trên trời gìn giữ hai anh em đi đường bình an, rồi đưa các con mạnh khoẻ về với cha. Xin thiên sứ của Người cùng đi để phù hộ hai anh em con! "
 
Tôbia - Chương 5 -
17Thiên sứ nói: "Tôi sẽ đi với cậu ấy. Xin ông đừng sợ, chúng tôi ra đi mạnh khoẻ và sẽ trở về với ông mạnh khoẻ, vì đường đi rất an toàn." Ông Tô-bít nói: "Xin Chúa chúc lành cho anh, người anh em ạ! " Rồi ông gọi con trai đến và bảo: "Này con, hãy chuẩn bị hành lý và ra đi với người anh em của con. Xin Thiên Chúa là Đấng ngự trên trời gìn giữ hai anh em đi đường bình an, rồi đưa các con mạnh khoẻ về với cha. Xin thiên sứ của Người cùng đi để phù hộ hai anh em con! "
 
Giuđitha - Chương 9 -
14Xin làm cho mọi dân nước và chi tộc nhận biết rằng:
Ngài là Thiên Chúa,
vị Thiên Chúa nắm giữ mọi quyền năng và sức mạnh;
và chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,
có thể phù hộ dòng giống Ít-ra-en."
 
Macabê II - Chương 8 -
23Ngoài ra, ông còn chỉ thị cho ông Ét-ri-a đọc Sách Thánh. Rồi sau khi ra khẩu hiệu "Thiên Chúa phù hộ", chính ông chỉ huy đơn vị thứ nhất tiến đánh Ni-ca-no.
Thánh Vịnh - Chương 10 -
14Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,
Chúa để ý, tự tay lo liệu.
Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,
kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
19Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,
nhưng CHÚA thương bênh đỡ phù trì,
 
Thánh Vịnh - Chương 20 -
2Ngày đức vua gặp bước gian truân,
xin CHÚA đáp lời ngài.
Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp
khấng phù hộ chở che.
 
Thánh Vịnh - Chương 30 -
11Lạy CHÚA, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy CHÚA, xin phù trì nâng đỡ.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
20Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,
bởi Người luôn che chở phù trì.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
2Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì,
 
Thánh Vịnh - Chương 54 -
6Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
 
Thánh Vịnh - Chương 59 -
11Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi;
Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.
 
Thánh Vịnh - Chương 63 -
9Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
 
Thánh Vịnh - Chương 91 -
4Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
 
Thánh Vịnh - Chương 91 -
14Chúa phán: "Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
26Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, xin thương phù hộ,
xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con,
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
175Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,
cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.
 
Thánh Vịnh - Chương 121 -
1Ca khúc lên Đền.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?
 
Thánh Vịnh - Chương 121 -
2Ơn phù hộ tôi đến từ ĐỨC CHÚA
là Đấng dựng nên cả đất trời.
 
Thánh Vịnh - Chương 124 -
1Ít-ra-en được phù hộ khi kêu cầu danh ĐỨC CHÚA
Thánh Vịnh - Chương 124 -
8Ta được phù hộ là nhờ danh thánh CHÚA,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.
 
Thánh Vịnh - Chương 146 -
5Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ.
 
Khôn Ngoan - Chương 2 -
18Nếu tên công chính là con Thiên Chúa,
hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù.
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
16Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang
dành cho bậc vương giả,
và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa.
Vì họ sẽ được tay hữu Người phù hộ
và cánh tay Người như khiên thuẫn chở che.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
10Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự,
xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới,
xin phái đến từ toà cao vinh hiển,
để phù trì và đồng lao cộng khổ với con,
cho con biết điều đẹp ý Chúa.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
27Lòng kính sợ Đức Chúa như địa đàng đầy dư phúc lộc,
che chở phù trì hơn mọi thứ vinh quang.
Ăn xin
 
Isaia - Chương 41 -
7Thợ điêu khắc động viên thợ bạc,
kẻ dùng búa để mài khích lệ người đập đe, khen mối hàn là tốt,
rồi lấy đinh đóng chặt tượng thần cho khỏi chuyển khỏi lay.
Thiên Chúa tuyển chọn và phù hộ Ít-ra-en
 
Luca - Chương 1 -
66Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
22Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn; tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-sê đã báo trước sẽ xảy ra,


www.thanhlinh.net