Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phù thủy

Sáng Thế Ký - Chương 41 -
8Sáng ngày ra, tâm thần vua xao xuyến, vua vời tất cả các phù thủy và hiền sĩ Ai-cập đến: Pha-ra-ô kể lại cho họ các giấc chiêm bao của mình, nhưng không có ai giải thích được cho vua.
Xuất Hành - Chương 7 -
11Pha-ra-ô cũng triệu các hiền sĩ và pháp sư đến; và các phù thủy Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy:
Xuất Hành - Chương 7 -
22Nhưng các phù thủy Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy. Lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá, vua không nghe hai ông, như ĐỨC CHÚA đã nói trước.
Xuất Hành - Chương 8 -
3Các phù thủy dùng phù phép của mình cũng làm được như thế: họ làm cho ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập.
 
Xuất Hành - Chương 8 -
14Các phù thủy dùng phù phép của mình cũng làm như thế để bắt muỗi phải ra khỏi đất Ai-cập, nhưng không được. Muỗi cứ ở lại trên thân thể người ta và thú vật.
Xuất Hành - Chương 8 -
15Các phù thủy thưa với Pha-ra-ô: "Đó là ngón tay của Thiên Chúa! " Nhưng lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá và vua không nghe hai ông, như ĐỨC CHÚA đã nói trước.
 
Xuất Hành - Chương 9 -
11Các phù thủy không đứng nổi trước mặt ông Mô-sê được, vì ung nhọt mọc đầy mình các phù thủy cũng như mọi người Ai-cập.
Isaia - Chương 3 -
3sĩ quan và thân hào, cố vấn với phù thủy cao tay
và những kẻ thạo nghề bùa ngải.
 
Giêrêmia - Chương 27 -
9Phần các ngươi, đừng nghe lời các ngôn sứ, các tay bói toán, giải mộng, chiêm tinh, phù thủy của các ngươi; chính chúng đã nói với các ngươi rằng: "Anh em sẽ không phải làm tôi vua Ba-by-lon đâu! "
Đanien - Chương 1 -
20và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc.
Đanien - Chương 2 -
27Ông Đa-ni-en đáp lời vua và nói: "Điều bí nhiệm mà đức vua hỏi thì các nhà thông thái, các pháp sư, các thầy phù thủy và các thầy bói không thể nào trình bày cho đức vua được.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
1Thầy phù thủy Si-môn
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
1Thầy phù thủy Ê-ly-ma tại đảo Sýp
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
8Nhưng người phù thủy ấy, tên Hy-lạp là Ê-ly-ma, chống lại hai ông và tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
19Khá đông người làm nghề phù thủy đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người; tổng cộng số sách ấy trị giá tới năm mươi ngàn đồng bạc.
 


www.thanhlinh.net