Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phục tùng

Sáng Thế Ký - Chương 41 -
40Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta, toàn thể dân ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông; ta lớn hơn ông chỉ vì ngai vua mà thôi."
Các Vua II - Chương 18 -
7Vì thế, ĐỨC CHÚA đã ở với vua; vua tra tay làm việc gì thì cũng thành công. Vua nổi lên chống lại vua Át-sua và không còn chịu phục tùng vua ấy nữa.
Isaia - Chương 11 -
14Nhưng họ sẽ bổ xuống vai người Phi-li-tinh ở phía Tây,
và cùng nhau cướp phá những người ở Phương Đông.
Ê-đôm và Mô-áp sẽ ở dưới bàn tay họ,
con cái Am-mon sẽ phục tùng họ.
 
Thư Rôma - Chương 8 -
7Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng được.
Thư Rôma - Chương 13 -
1Phục tùng chính quyền
Thư Rôma - Chương 13 -
1Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập.
Thư Rôma - Chương 13 -
5Vì lẽ đó, cần thiết phải phục tùng, không những vì sợ bị phạt, mà còn vì lương tâm.
Thư Côrintô 1 - Chương 9 -
27Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
10Bởi thế, người nữ phải mang trên đầu một dấu hiệu phục tùng, vì có các thiên thần.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
34phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp, vì họ không được phép lên tiếng; trái lại, họ phải sống phục tùng như chính Lề Luật dạy.
Thư Côlôxê - Chương 3 -
18Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa.
Thư Timôthê 1 - Chương 1 -
9Thật vậy, Lề Luật có đó, không phải cho người công chính, mà là cho hạng người sống ngoài lề luật và bất phục tùng, vô luân và tội lỗi, phạm thánh phạm thượng, giết cha giết mẹ, sát nhân,
Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
11Khi nghe lời dạy dỗ, đàn bà phải thinh lặng và hết lòng phục tùng.
Thư Timôthê 1 - Chương 3 -
4biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh,
Thư Titô - Chương 1 -
6Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng.
Thư Titô - Chương 1 -
10Thật vậy, có nhiều kẻ bất phục tùng, nói năng rỗng tuếch, lường gạt, mà đa số là những kẻ được cắt bì.
Thư Titô - Chương 2 -
5biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm.
Thư Titô - Chương 2 -
9Các nô lệ phải phục tùng chủ mình trong mọi sự, làm đẹp lòng chủ và đừng cãi lại,
Thư Titô - Chương 3 -
1Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt,
Thư Do Thái - Chương 13 -
17Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em.
Thư Giacôbê - Chương 4 -
7Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em.
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
1Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào,
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
5Xưa kia, các phụ nữ thánh thiện là những người trông cậy vào Thiên Chúa, cũng đã trang điểm như thế; họ đã phục tùng chồng.


www.thanhlinh.net