Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phúc thay

Dân Số - Chương 24 -
9Nó phục xuống, nằm yên như sư tử.
Nó tựa sư tử cái, ai nào dám tấn công?
Phúc thay kẻ chúc phúc cho ngươi!
Và khốn cho kẻ trù rủa ngươi! "
 
Thủ Lãnh - Chương 5 -
24Phúc thay bà Gia-ên, phu nhân ông Khe-ve, người Kê-ni,
hơn các phụ nữ,
hơn các phụ nữ trong lều trại, bà thật là có phúc.
 
Các Vua I - Chương 10 -
8Phúc thay thần dân của ngài! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài!
Sử Biên Niên II - Chương 9 -
7Phúc thay thần dân của ngài! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài.
Tôbia - Chương 13 -
15Trong ngày đó, ngươi sẽ hân hoan phấn khởi
mừng đoàn con những người công chính,
vì chúng sẽ được quy tụ về đó cả
và sẽ chúc tụng Chúa hiển trị đến muôn đời.
Phúc thay những kẻ mến thương ngươi
và những kẻ mừng vì ngươi được thái bình thịnh vượng.
 
Tôbia - Chương 13 -
16Phúc thay tất cả những ai than khóc
vì những tai hoạ giáng xuống trên ngươi
bởi họ sẽ vui mừng
thấy ngươi được hưởng niềm vui bất tận.
Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Thiên Chúa, là Đức Vua cao cả,
 
Tôbia - Chương 13 -
15Trong ngày đó, ngươi sẽ hân hoan phấn khởi
mừng đoàn con những người công chính,
vì chúng sẽ được quy tụ về đó cả
và sẽ chúc tụng Chúa hiển trị đến muôn đời.
Phúc thay những kẻ mến thương ngươi
và những kẻ mừng vì ngươi được thái bình thịnh vượng.
 
Tôbia - Chương 13 -
16Phúc thay tất cả những ai than khóc
vì những tai hoạ giáng xuống trên ngươi
bởi họ sẽ vui mừng
thấy ngươi được hưởng niềm vui bất tận.
Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Thiên Chúa, là Đức Vua cao cả,
 
Gióp - Chương 5 -
17Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị!
Chớ coi thường giáo huấn của Đấng Toàn Năng.
 
Thánh Vịnh - Chương 1 -
1Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
 
Thánh Vịnh - Chương 32 -
1Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ
Thánh Vịnh - Chương 32 -
1Của vua Đa-vít. Thi khúc
Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung.
 
Thánh Vịnh - Chương 32 -
2Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,
và lòng trí chẳng chút gian tà.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
12Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.
 
Thánh Vịnh - Chương 34 -
9Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
5Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA,
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.
 
Thánh Vịnh - Chương 41 -
2Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ:
trong ngày hoạn nạn, sẽ được CHÚA cứu nguy.
 
Thánh Vịnh - Chương 65 -
5Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn
và cho ở tại khuôn viên đền Ngài.
Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,
lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no.
 
Thánh Vịnh - Chương 84 -
5Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 84 -
6Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
 
Thánh Vịnh - Chương 84 -
13Lạy Chúa Tể càn khôn, phúc thay người tin tưởng vào Chúa!
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
16Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 94 -
12Lạy CHÚA, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
3Hạnh phúc thay người giữ đức công minh
và hằng thực thi điều chính trực!
 
Thánh Vịnh - Chương 112 -
1Hạnh phúc thay người công chính
Thánh Vịnh - Chương 112 -
1Ha-lê-lui-a.
Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.
 
Thánh Vịnh - Chương 112 -
5Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
1Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
2Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 127 -
5Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế!
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.
 
Thánh Vịnh - Chương 128 -
1Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa
Thánh Vịnh - Chương 128 -
1Ca khúc lên Đền.
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA,
ăn ở theo đường lối của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 137 -
8Gái Ba-by-lon hỡi, đồ trời tru đất diệt!
Phúc thay người xử lại với mi, như mi đã xử với ta!
 
Thánh Vịnh - Chương 137 -
9Phúc thay người bắt những con thơ của mi
mà đem đập vào đá.
 
Thánh Vịnh - Chương 144 -
15Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy!
Hạnh phúc thay dân nào được CHÚA TRỜI làm Chúa!
 
Thánh Vịnh - Chương 146 -
1Phúc thay người trông cậy Chúa
Thánh Vịnh - Chương 146 -
5Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
13Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan,
cũng như kẻ được tài phán đoán.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
32"Giờ đây, hỡi các con, hãy nghe ta.
Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
34Phúc thay người lắng nghe ta dạy,
ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta,
túc trực ở ngay lối ra vào.
 
Giảng Viên - Chương 11 -
7Êm dịu thay ánh sáng,
hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh mặt trời !
 
Khôn Ngoan - Chương 3 -
13Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền,
không chung chạ bất chính.
Đến thời Thiên Chúa viếng thăm,
họ sẽ được sinh hoa kết quả.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
7Phúc thay mảnh gỗ đã trở thành phương tiện
đem lại ơn công chính.
 
Huấn Ca - Chương 14 -
1Phúc thay kẻ không ăn nói lỡ lầm,
và không phải khổ vì hối hận.
 
Huấn Ca - Chương 14 -
2Phúc thay ai không bị lương tâm cắn rứt,
và kẻ không rơi vào thất vọng.
Đố kỵ và hà tiện
 
Huấn Ca - Chương 14 -
20Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan,
và biết dùng trí khôn mà suy luận.
 
Huấn Ca - Chương 14 -
21Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan,
và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy.
 
Huấn Ca - Chương 25 -
8Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh,
kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói
và kẻ không phải làm tôi người chẳng xứng với mình.
 
Huấn Ca - Chương 25 -
9Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo,
kẻ nói mà người ta lắng tai nghe.
 
Huấn Ca - Chương 26 -
1Phúc thay ai cưới được vợ hiền,
tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi.
 
Huấn Ca - Chương 28 -
19Phúc thay ai ẩn mình xa cái lưỡi,
không gặp phải lúc nó nổi lôi đình,
không phải kéo lê cái ách của nó,
không bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùm.
 
Huấn Ca - Chương 31 -
8Phúc thay ai giàu có mà vô tội,
không chạy theo của cải, tiền tài.
 
Huấn Ca - Chương 34 -
15Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Đức Chúa!
Họ nương tựa vào ai? Và ai nâng đỡ họ?
 
Isaia - Chương 30 -
18Vì vậy ĐỨC CHÚA đợi chờ để thi ân cho anh em,
Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót,
vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa công minh,
hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người!
 
Isaia - Chương 56 -
2Phúc thay người làm như thế,
phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này,
người giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.
 
Giêrêmia - Chương 17 -
7Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,
và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.
 
Đanien - Chương 12 -
12Phúc thay ai kiên tâm chờ đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày.
Mát-thêu - Chương 5 -
3"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
 
Mát-thêu - Chương 11 -
6và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."
 
Luca - Chương 7 -
23và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."
 
Luca - Chương 10 -
23Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!
Luca - Chương 11 -
27Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "
Luca - Chương 11 -
28Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."
 
Luca - Chương 14 -
15Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! "
Luca - Chương 23 -
29Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! "
Gioan - Chương 20 -
29Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "
 
Thư Rôma - Chương 4 -
7Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung!
 
Thư Rôma - Chương 4 -
8Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội!
 
Thư Rôma - Chương 14 -
22Bạn xác tín điều gì, thì cứ giữ lấy cho mình trước mặt Thiên Chúa. Phúc thay ai không cho mình là có lỗi khi quyết định làm điều gì!
Thư Giacôbê - Chương 1 -
12Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.
 
Thư Giacôbê - Chương 5 -
11Kìa xem: chúng ta tuyên bố: phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì! Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy mục đích Chúa nhắm, vì Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 4 -
1Phúc thay ai cùng chịu đau khổ với Đức Ki-tô
Khải Huyền - Chương 1 -
3Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến!
 
Khải Huyền - Chương 14 -
13Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: "Ngươi hãy viết: Ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa! " Thần Khí phán: "Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ."
Mùa gặt cánh chung
 
Khải Huyền - Chương 16 -
15"Đây, Ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự loã lồ của mình! " -
Khải Huyền - Chương 19 -
9Thiên thần bảo tôi: "Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên! " Người lại bảo tôi: "Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa."
Khải Huyền - Chương 20 -
6Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Ki-tô, họ sẽ hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm ấy.
 
Khải Huyền - Chương 22 -
7- "Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến! Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này! " -
Khải Huyền - Chương 22 -
14Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!


www.thanhlinh.net