Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phung phí

Isaia - Chương 57 -
9Ngươi mang theo dầu, đi đến với Me-léc,
ngươi phung phí thuốc thơm,
phái các sứ giả của ngươi đến tận phương xa
và đưa chúng xuống tận âm phủ.
 
Luca - Chương 15 -
13Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
 
Luca - Chương 16 -
1Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.
Thư Giacôbê - Chương 4 -
3anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.