Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngày mưa

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Ngày mưa


Ngày lạnh, âm u và ảm đạm,
Trời vẫn mưa và gió không nguôi,
Khóm thiên lý đong đưa hàng giậu,
Cơn gió lùa lá úa chết rơi,
Ngày lạnh, âm u và ảm đạm.
Đời lạnh, âm u và ảm đạm,
Trời vẫn mưa và gió không nguôi,
Tâm tư mải đong đưa quá khứ,
Hy vọng thanh xuân gục bên đời,
Ngày lạnh, âm u và ảm đạm.
Buồn vương vấn chia tay mi nhé!
Sau mây kia vùng sáng Mặt Trời,
Số phận Người của chung tất cả,
Mỗi cuộc đời đôi lúc mưa rơi,
Có những ngày âm u, ảm đạm.

 


Jos. Tú Nac, NMS