Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

300 bài giảng LTX Chúa Lm Trần Đình Long: CD1

300 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỦA LINH MỤC TRẦN ĐÌNH LONG

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05 CD06

>> Phiếu nhận CD các bài giảng Lòng Thương Xót Chúa <<

 

 CD01 - 60 bài giảng

 Download toàn bộ CD01 gồm 60 bài giảng (dạng zip)

 

Nghe hay download riêng từng bài phía dưới.  Quí vị cần có Flash Plugin cho Internet Explore, Firefox hay Google Chrome. Có thể download plugin tại đây.

 

Bài 01-   Download mp3

Bài 02-   Download mp3

Bài 03-   Download mp3

Bài 04-   Download mp3

Bài 05-   Download mp3

Bài 06-   Download mp3

Bài 07-   Download mp3

Bài 08-   Download mp3

Bài 09-   Download mp3

Bài 10-   Download mp3

Bài 11-   Download mp3

Bài 12-   Download mp3

Bài 13-   Download mp3

Bài 14-   Download mp3

Bài 15-   Download mp3

Bài 16-   Download mp3

Bài 17-   Download mp3

Bài 18-   Download mp3

Bài 19-   Download mp3

Bài 20-   Download mp3

Bài 21-   Download mp3

Bài 22-   Download mp3

Bài 23-   Download mp3

Bài 24-   Download mp3

Bài 25-   Download mp3

Bài 26-   Download mp3

Bài 27-   Download mp3

Bài 28-   Download mp3

Bài 29-   Download mp3

Bài 30-   Download mp3

Bài 31-   Download mp3

Bài 32-   Download mp3

Bài 33-   Download mp3

Bài 34-   Download mp3

Bài 35-   Download mp3

Bài 36-   Download mp3

Bài 37-   Download mp3

Bài 38-   Download mp3

Bài 39-   Download mp3

Bài 40-   Download mp3

Bài 41-   Download mp3

Bài 42-   Download mp3

Bài 43-   Download mp3

Bài 44-   Download mp3

Bài 45-   Download mp3

Bài 46-   Download mp3

Bài 47-   Download mp3

Bài 48-   Download mp3

Bài 49-   Download mp3

Bài 50-   Download mp3

Bài 51-   Download mp3

Bài 52-   Download mp3

Bài 53-   Download mp3

Bài 54-   Download mp3

Bài 55-   Download mp3

Bài 56-   Download mp3

Bài 57-   Download mp3

Bài 58-   Download mp3

Bài 59-   Download mp3

Bài 60-   Download mp3

 

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05