Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

300 bài giảng Linh mục Trần Đình Long: CD2

300 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỦA LINH MỤC TRẦN ĐÌNH LONG

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05 CD06

>> Phiếu nhận CD các bài giảng Lòng Thương Xót Chúa <<

 

 CD02 - 60 bài giảng

 Download toàn bộ CD02 gồm 60 bài giảng (dạng zip)

 

Nghe hay download riêng từng bài phía dưới.  Quí vị cần có Flash Plugin cho Internet Explore, Firefox hay Google Chrome. Có thể download plugin tại đây.

 

Bài 61-   Download mp3

Bài 62-   Download mp3

Bài 63-   Download mp3

Bài 64-   Download mp3

Bài 65-   Download mp3

Bài 66-   Download mp3

Bài 67-   Download mp3

Bài 68-   Download mp3

Bài 69-   Download mp3

Bài 70-   Download mp3

Bài 71-   Download mp3

Bài 72-   Download mp3

Bài 73-   Download mp3

Bài 74-   Download mp3

Bài 75-   Download mp3

Bài 76-   Download mp3

Bài 77-   Download mp3

Bài 78-   Download mp3

Bài 79-   Download mp3

Bài 80-   Download mp3

Bài 81-   Download mp3

Bài 82-   Download mp3

Bài 83-   Download mp3

Bài 84-   Download mp3

Bài 85-   Download mp3

Bài 86-   Download mp3

Bài 87-   Download mp3

Bài 88-   Download mp3

Bài 89-   Download mp3

Bài 90-   Download mp3

Bài 91-   Download mp3

Bài 92-   Download mp3

Bài 93-   Download mp3

Bài 94-   Download mp3

Bài 95-   Download mp3

Bài 96-   Download mp3

Bài 97-   Download mp3

Bài 98-   Download mp3

Bài 99-   Download mp3

Bài 100-   Download mp3

Bài 101-   Download mp3

Bài 102-   Download mp3

Bài 103-   Download mp3

Bài 104-   Download mp3

Bài 105-   Download mp3

Bài 106-   Download mp3

Bài 107-   Download mp3

Bài 108-   Download mp3

Bài 109-   Download mp3

Bài 110-   Download mp3

Bài 111-   Download mp3

Bài 112-   Download mp3

Bài 113-   Download mp3

Bài 114-   Download mp3

Bài 115-   Download mp3

Bài 116-   Download mp3

Bài 117-   Download mp3

Bài 118-   Download mp3

Bài 119-   Download mp3

Bài 120-   Download mp3

 

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05