Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quỷ phản công

Tác giả: 
Ngô Xuân Tịnh

 

 

QUỶ PHẢN CÔNG
Lc 11,24-26

 

Thần ô uế một khi xuất khỏi
Một người nào nó sẽ lang thang
Qua miền cỏ cháy  bỏ hoang
Móc moi sục sạo tìm đường nghỉ ngơi

Mãi kiếm tìm nhưng rồi chẳng có
Ddến cuối cùng nó mới nghĩ ra
Ngôi nhà ta ở khi xưa
Ta về trú ngụ mới vừa lòng thôi

Đến nơi rồi nó nhìn ngó thấy
Căn nhà nầy khác hẳn hồi xưa
Giờ đây sạch sẽ ngôi nhà
Ngăn nắp gọn ghẽ khó mà vào đây

Nên nó bèn kéo bầy thần khác
Để cùng nhau gỡ gạc ở chung
Rốt cuộc có thể hình dung
Nhà nầy khốn khổ hơn từng trước kia

Luôn tỉnh thức để mà chống trả
Bao mưu mô chước độc quỷ ma
Quyền năng Thiên Chúa ban ra
Bình an hạn phúc ngôi nhà chúng ta

Lời Thiên Chúa đã phán là
Luôn luôn cầu nguyện vì ma quỷ hằng
Sàng anh em như gạo sàng

 

Ngô xuân Tịnh