Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lá thư từ Thiên Đàng

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS
 
 
Lá thư từ Thiên Đàng
 
 
Chào tất cả mọi người,
Tôi hy vọng điều này
Với các bạn chưa gì là quá muộn.
Tôi không muốn làm các bạn phải suy tư.
Bởi cuộc sống nơi đây
là muôn phần mỹ hảo.
Tôi không thể đợi chờ các bạn
Để chiêm ngắm vẻ đẹp Thiên Đàng,
Nhưng tôi biết chưa đến giờ các bạn.
Tôi thực sự luôn nhớ về các bạn,
Nhưng tôi biết các bạn sẽ tốt lành.
Các bạn biết,
Tôi có thể nhìn thấy các bạn ngay,
Vì thế, hãy xin đừng rơi lệ.
Các bạn mến,
Tôi muôn phần mỹ hảo,
Nên chinh phục dòng nước mắt bẽ bàng.
Tôi dõi từng hành vi các bạn,
Thư giãn đi!
Tôi chẳng giấu giếm gì.
Nhưng đừng làm những gì
là phản nghịch,
Bởi các bạn biết đấy không gì
Mà Người không thấy.
Tôi cần các bạn
hãy đến để gặp tôi,
Nhưng chớ đến nếu các bạn
Còn cư xử rất tồi,
Nên hãy gìn giữ Chúa
Trong trái tim các bạn,
Và các bạn sẽ được an toàn ơn cứu rỗi.
Chào các bạn,
Tôi biết các bạn nhớ đến tôi.
Và điều đó thực ra rất khó.
Nhưng làm ơn,
Làm ơn đừng nấn níu ưu phiền,
Vì các bạn cũng làm tôi phiền muộn.
Bạn đã được môt gia đình tuyệt hảo,
Tôi thực sự cũng đã được ban ơn.
Bạn ngợi khen tôi qua cuộc sống giữa đời,
Thiên Chúa giờ đây sẽ làm phần còn lại.
Người thực sự là Đấng tuyệt vời,
Và thậm chí còn là người bạn tốt,
Nên tôi ở trong tay Người vời vợi,
Và với Người tôi phụ thuộc vào Người.
 
 
Jos. Tú Nạc, NMS