Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quyền lực

Xuất Hành - Chương 15 -
13Còn dân đã chuộc về, Ngài yêu thương dìu dắt,
lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiêng Ngài ngự.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
1Quyền lực của Thiên Chúa
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
28Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước,
dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.
 
Sử Biên Niên II - Chương 17 -
1Quyền lực vua Giơ-hô-sa-phát
Giuđitha - Chương 9 -
11Vì sức mạnh của Ngài không dựa vào số đông,
quyền lực của Ngài chẳng ở nơi người mạnh thế.
Nhưng Ngài là Thiên Chúa của kẻ khiêm nhu,
là Đấng cứu giúp người hèn mọn,
Đấng đỡ nâng kẻ cô thế, Đấng bảo vệ người bị bỏ rơi,
Đấng Cứu Tinh của những ai thất vọng.
 
Macabê I - Chương 8 -
13Họ giúp ai làm vua thì người ấy được, muốn hạ bệ ai cũng tuỳ ý họ. Họ đạt tới tột đỉnh quyền lực.
Thánh Vịnh - Chương 29 -
1Thánh vịnh. Của vua Đa-vít
Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh,
dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.
 
Thánh Vịnh - Chương 29 -
11Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA,
tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
 
Thánh Vịnh - Chương 49 -
16Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,
gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.
 
Thánh Vịnh - Chương 63 -
9Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
29Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,
việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
49Sống làm người, ai không phải chết?
Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty?
 
Thánh Vịnh - Chương 96 -
7Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước,
dâng CHÚA quyền lực và vinh quang,
 
Huấn Ca - Chương 44 -
3Có những người cai trị đất nước mình
và là những con người nổi danh về quyền lực;
có những người cố vấn nhờ trí thông minh;
có những người loan báo bằng các lời sấm.
 
Huấn Ca - Chương 49 -
5Quả thật, họ đã trao quyền lực của mình cho kẻ khác,
và vinh quang của mình cho một dân ngoại bang.
 
Isaia - Chương 66 -
14Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.
ĐỨC CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết,
và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù.
 
Đanien - Chương 4 -
27nhà vua lên tiếng nói: "Đây chẳng phải là Ba-by-lon vĩ đại, thành ta đã dùng quyền lực lớn lao mà xây dựng làm hoàng cung, để ta được vinh quang rạng rỡ đó sao? "
Đanien - Chương 11 -
6Ít năm sau, họ kết ước với nhau. Và để thi hành hiệp ước, công chúa Phương Nam được gả cho vua Phương Bắc. Nhưng công chúa sẽ không giữ vững được quyền lực, và cả dòng dõi nàng cũng sẽ không đứng vững. Chính nàng sẽ bị trao nộp cùng với những người đã đưa nàng tới, cả vua cha và chồng nàng nữa. Khi đến thời đến buổi,
Hôsê - Chương 13 -
14Ta lại giải thoát nó khỏi quyền lực âm phủ sao,
lại chuộc nó khỏi thần chết ư?
Tử khí ngươi đâu rồi, hỡi Thần Chết?
Nọc độc của ngươi đâu, hỡi Âm ty?
Ta nhắm mắt không còn thương xót nữa.
 
Mikha - Chương 5 -
3Người sẽ dựa vào quyền lực ĐỨC CHÚA,
vào uy danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.
Người sẽ chiến thắng Át-sua
 
Mát-thêu - Chương 16 -
18Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Mát-thêu - Chương 24 -
29"Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
Mác-cô - Chương 13 -
25các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
Luca - Chương 21 -
26Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
Luca - Chương 22 -
53Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Đền Thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm."
 
Gioan - Chương 12 -
38Như vậy là ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Lạy Đức Chúa, ai đã tin lời chúng tôi rao giảng? Và quyền lực của Đức Chúa đã được tỏ cho ai?
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
18để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Xa-tan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào Ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến."
 
Thư Êphêsô - Chương 1 -
19đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực,
Thư Êphêsô - Chương 1 -
21Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai.
Thư Êphêsô - Chương 2 -
2Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục.
Thư Êphêsô - Chương 6 -
12Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.
Thư Côlôxê - Chương 1 -
13Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái;
Thư Côlôxê - Chương 2 -
10và trong Người, anh em được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.
 
Thư Côlôxê - Chương 2 -
15Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người.
Đề phòng lối sống khắc khổ theo thuyết "các quyền lực vũ trụ"
 


www.thanhlinh.net