Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Soi sáng

Xuất Hành - Chương 13 -
21ĐỨC CHÚA đi đằng trước họ: ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm.
Sử Biên Niên II - Chương 19 -
10Khi các anh em các ngươi cư ngụ trong các thành của họ đem đến cho các ngươi một vụ kiện nhờ các ngươi giải quyết, dù là chuyện đổ máu, chuyện liên quan đến một khoản luật, một mệnh lệnh, đến các quy định, hoặc sắc chỉ, thì các ngươi phải soi sáng cho họ, để họ khỏi mắc tội với ĐỨC CHÚA mà kéo thịnh nộ của Người xuống trên các ngươi cũng như trên chính mình họ. Có làm như thế các ngươi mới không mắc tội.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
19Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội,
ánh chớp chói loà soi sáng thế gian, khắp địa cầu lung lay rung chuyển.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
14dùng cột mây hướng dẫn họ ban ngày
và ban đêm lấy lửa hồng soi sáng.
 
Thánh Vịnh - Chương 97 -
4Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,
địa cầu trông thấy mà run sợ;
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
39Chúa giăng mây làm màn che phủ họ
và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
14Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người.
Chiếm được Đức Khôn Ngoan
là được nên bạn hữu với Thiên Chúa,
và được Người tin cậy,
vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban.
Kêu xin Thiên Chúa soi sáng
 
Giêrêmia - Chương 31 -
35ĐỨC CHÚA phán thế này: Đấng cho mặt trời soi sáng ban ngày,
đặt trăng sao soi sáng ban đêm,
Đấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét,
danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh:
 
Mát-thêu - Chương 5 -
45Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Mát-thêu - Chương 22 -
43Người hỏi: "Vậy tại sao vua Đa-vít, được Thần Khí soi sáng, lại gọi Người là Chúa Thượng, khi nói rằng:
Mác-cô - Chương 12 -
36Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.
 
Luca - Chương 1 -
78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
28Một trong những người ấy tên là A-ga-bô đứng lên và được Thần Khí soi sáng, báo trước là sẽ có nạn đói lớn trong khắp cả thiên hạ; đó là nạn đói xảy ra dưới thời hoàng đế Cơ-lau-đi-ô.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
4Tìm gặp được các môn đệ, chúng tôi ở lại đó bảy ngày. Được Thần Khí soi sáng, họ nói với ông Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem.
Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
40Nhưng theo ý kiến tôi, người ấy có phúc hơn nếu cứ ở vậy. Tôi thiết nghĩ: tôi cũng được Thần Khí của Thiên Chúa soi sáng.
 
Thư Êphêsô - Chương 3 -
9và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật,


www.thanhlinh.net