Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Soi xét

Thánh Vịnh - Chương 4 -
2Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
  Thánh Vịnh - Chương 17 -
2Con xin được Thánh Nhan soi xét
vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.