Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy gẫm

Giô-suê - Chương 1 -
8Chớ gì sách Luật này đừng rời khỏi miệng ngươi; và ngươi sẽ suy gẫm sách Luật đó ngày đêm, để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó; vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì như thế ngươi sẽ thành công.
Các Vua II - Chương 17 -
1Suy gẫm về vương quốc Ít-ra-en suy tàn
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
9Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 
Gióp - Chương 15 -
4Anh huỷ bỏ luôn lòng kính sợ Thiên Chúa,
coi thường cả việc suy gẫm trước nhan Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
4Tưởng nhớ Chúa, tôi thở vắn than dài,
suy gẫm hoài nên khí lực tiêu hao.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
7suốt canh khuya, trong dạ nhủ thầm,
và suy gẫm, trí lòng con tự hỏi:
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
27Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
95Bọn gian ác rình hãm hại con,
thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
37Hãy suy gẫm các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền,
các điều răn của Người, hãy luôn luôn để ý.
Chính Người làm cho tâm hồn con kiên vững,
và cho con được khôn ngoan như lòng sở nguyện.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
1Kẻ để hết tâm hồn suy gẫm luật Đấng Tối Cao
thì không phải vậy.
Người ấy truy tầm lẽ khôn ngoan
nơi mọi bậc lão thành, không ngừng nghiên cứu các sấm ngôn,
 
Huấn Ca - Chương 39 -
7Người ấy sẽ sử dụng các nhận định và hiểu biết của mình
sao cho đúng đắn, sẽ suy gẫm những điều huyền bí cao siêu.