Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tâm can

Đệ Nhị Luật - Chương 19 -
6Nếu không, người đòi nợ máu, trong lúc tâm can sôi sục, sẽ rượt theo kẻ sát nhân, và vì đường dài nên đuổi kịp mà giết chết người ấy, trong khi người ấy không đáng phải án chết, vì trước đó không thù ghét nạn nhân.
Thủ Lãnh - Chương 16 -
17ông thổ lộ hết tâm can với nàng, và nói: "Dao cạo chưa hề đụng đến đầu anh, vì anh là một na-dia của Thiên Chúa từ lúc còn trong lòng mẹ. Nếu anh bị cạo đầu thì anh sẽ mất sức ngay, trở nên yếu nhược và như mọi người khác."
Thủ Lãnh - Chương 16 -
18Đa-li-la thấy rằng ông đã thổ lộ hết tâm can với nàng, liền sai người đi gọi các vương hầu Phi-li-tinh và nói: "Lần này các ông hãy lên, vì anh ấy đã thổ lộ hết tâm can với tôi." Các vương hầu Phi-li-tinh liền lên gặp nàng, mang sẵn bạc trong tay.
Samuel I - Chương 1 -
15Bà An-na trả lời rằng: "Không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan ĐỨC CHÚA.
Sử Biên Niên I - Chương 28 -
9Phần con, Sa-lô-môn, con của cha, con hãy nhận biết Thiên Chúa của cha con mà trọn niềm phụng sự với tâm hồn phấn khởi, vì ĐỨC CHÚA dò xét mọi tâm can và thấu suốt mọi tư tưởng đang hình thành. Nếu con tìm kiếm Người, Người sẽ cho con được gặp; nhưng nếu con lìa xa Người, Người sẽ lìa bỏ con.
Sử Biên Niên I - Chương 29 -
17Lạy Thiên Chúa của con, con biết Ngài là Đấng dò xét tâm can và ưa thích điều chính trực. Vì thế, với tấm lòng thành, con đã tự nguyện dâng hiến Ngài tất cả những của đó. Và bây giờ con vui mừng nhận thấy rằng dân của Ngài đang có mặt nơi đây cũng tự nguyện dâng hiến cho Ngài như vậy.
Thánh Vịnh - Chương 26 -
2Lạy CHÚA, xin dò xét và thử thách con,
tâm can này, xin đem thử lửa.
 
Thánh Vịnh - Chương 39 -
4Nghe trong mình nung nấu tự tâm can,
càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy,
miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời:
 
Thánh Vịnh - Chương 44 -
22há Thiên Chúa lại chằng tường chẳng rõ?
Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can!
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
9Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can:
Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
16Bởi nó đã chẳng màng điều nhân việc nghĩa,
đã ngược đãi kẻ khó người nghèo
và giết hại cả người đã héo hắt tâm can.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
4Lời xoa dịu tựa cây ban sự sống,
lời nham hiểm làm tan nát tâm can.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
2Con người cho lối sống của mình là trong sáng,
nhưng ĐỨC CHÚA thấu suốt mọi tâm can.
 
Châm Ngôn - Chương 20 -
27Tinh thần là đèn sáng ĐỨC CHÚA ban cho con người,
dò xét mọi ngõ ngách tâm can.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
2Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng,
nhưng ĐỨC CHÚA thấu suốt mọi tâm can.
 
Khôn Ngoan - Chương 1 -
6Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,
nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.
Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,
dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn
và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
3Đau đớn cả tâm can, chúng than van rên rỉ, và ân hận bảo nhau :
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
23bất khuất, từ bi và nhân ái,
cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh,
làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều,
thấu suốt mọi tâm can,
kể cả tâm can của những người trong sạch,
thông minh, tinh tế nhất.
 
Huấn Ca - Chương 23 -
2Tư tưởng con, ai sẽ lấy roi sửa trị,
tâm can con, ai sẽ dùng khôn ngoan dạy dỗ,
để đừng dung thứ những lầm lỗi của con,
cũng đừng làm ngơ trước tội con đã phạm?
 
Huấn Ca - Chương 51 -
21Tâm can tôi những bồn chồn tìm kiếm đức khôn ngoan,
vì thế, tôi đạt được kho tàng quý giá.
 
Isaia - Chương 21 -
3Vì thế, tâm can tôi lo lắng bồi hồi,
tôi phải đớn đau quằn quại như người phụ nữ lúc sinh con,
tôi rụng rời không còn nghe được nữa,
tôi kinh hãi chẳng còn thấy được gì.
 
Giêrêmia - Chương 4 -
18Các hành vi cử chỉ của ngươi
đã gây nên cho ngươi những điều này.
Tai hoạ ngươi phải chịu là thế đó:
Cay đắng thật, cay đắng tận tâm can!
 
Giêrêmia - Chương 11 -
20Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 17 -
10Ta là ĐỨC CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can.
Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.
 
Giêrêmia - Chương 20 -
12Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can,
con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
9Về các ngôn sứ: Tâm can tôi tan nát, xương cốt tôi rã rời.
Tôi nên như người say, nên như người bứ rượu,
cũng chỉ vì ĐỨC CHÚA, vì thánh ngôn của Người.
 
Ai Ca - Chương 2 -
11Suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt,
ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời;
vì con gái dân tôi rã rời tan nát,
còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại
gục ngã khắp quảng trường.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
8Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta.
Thư Rôma - Chương 8 -
27Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.
 
Thư Giacôbê - Chương 4 -
8Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can.