Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tán dương

Sử Biên Niên I - Chương 16 -
35Hãy nói: lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng con,
xin thương quy tụ chúng con về,
cứu chúng con từ giữa muôn dân nước,
để chúng con cảm tạ Thánh Danh,
và được hiên ngang tán dương Ngài.
 
Sử Biên Niên I - Chương 17 -
24Vâng, nguyện cho lời Ngài tồn tại và danh Ngài được tán dương đến muôn đời. Ước chi người người đều nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Người thật là Thiên Chúa Ít-ra-en thờ! " Ngài sẽ cho nhà của Đa-vít tôi tớ Ngài vững bền trước nhan Ngài.
Giuđitha - Chương 13 -
4Sau khi mọi người từ lớn chí bé đã rời khỏi lều của tướng Hô-lô-phéc-nê, không còn ai ở lại trong phòng ngủ nữa, thì bà Giu-đi-tha đứng bên cạnh giường của ông, thầm nghĩ trong lòng rằng:
"Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Giờ đây xin nhìn xem các việc tay con sắp làm
để Giê-ru-sa-lem được tán dương ca tụng.
 
Giuđitha - Chương 13 -
20Nguyện xin Thiên Chúa thực hiện cho bà những điều ấy
để muôn đời bà được tán dương.
Xin Người viếng thăm và ban cho bà muôn phúc lộc,
vì bà đã không tiếc mạng sống mình
khi nòi giống chúng ta lâm cảnh nhục nhã;
bà đã cứu chúng ta thoát hoạ diệt vong
vì bà đã sống ngay thẳng trước nhan Thiên Chúa."
Toàn dân đáp lại: "A-men! A-men! "
 
Gióp - Chương 36 -
24Việc Người làm, phàm nhân không ngớt lời ca tụng,
thì ông hãy nhớ mà chúc tụng tán dương.
 
Thánh Vịnh - Chương 22 -
23Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
cho anh em tất cả được hay,
và trong đại hội dân Ngài,
con xin dâng tiến một bài tán dương.
 
Thánh Vịnh - Chương 30 -
2Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
18Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa,
trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
28Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại: "Ngài là Đấng công chính"
và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương.
 
Thánh Vịnh - Chương 49 -
19Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc:
"Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình! "
 
Thánh Vịnh - Chương 63 -
4Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
 
Thánh Vịnh - Chương 66 -
8Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,
trổi vang lên lời tán dương Người,
 
Thánh Vịnh - Chương 66 -
17Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,
tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.
 
Thánh Vịnh - Chương 69 -
31Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,
sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
47Lạy CHÚA là Thiên Chúa chúng con,
xin Ngài thương cứu độ, quy tụ chúng con về
từ giữa muôn dân nước,
để chúng con cảm tạ Thánh Danh
và được hiên ngang tán dương Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
32Ước chi họ tán dương Người nơi nhóm họp toàn dân
và ca tụng giữa hội đồng bô lão.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
30Tôi sẽ hết lời cảm tạ CHÚA,
tán dương Người giữa lòng đại hội,
 
Thánh Vịnh - Chương 145 -
1Ngợi khen. Của vua Đa-vít.
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
 
Thánh Vịnh - Chương 149 -
6miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.
 
Châm Ngôn - Chương 4 -
8Hãy kính trọng khôn ngoan,
con sẽ được khôn ngoan tán dương ca tụng ;
nếu con cùng khôn ngoan gắn bó,
khôn ngoan sẽ đem vinh dự lại cho con.
 
Châm Ngôn - Chương 31 -
31Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra.
Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng
do những việc nàng làm.
 
Khôn Ngoan - Chương 19 -
9Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng,
lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài
là Đấng giải thoát họ.
 
Huấn Ca - Chương 31 -
11Của cải người ấy sẽ tồn tại,
công đức người ấy sẽ được cộng đoàn tán dương.
 
Huấn Ca - Chương 39 -
15Hãy tán dương danh Chúa, ngợi khen chúc tụng Người,
hãy đàn ca mà dâng lời cảm tạ:
 
Huấn Ca - Chương 44 -
8Trong các vị, có những người lưu danh hậu thế
cho người đời ca ngợi tán dương.
 
Isaia - Chương 42 -
12Nào tất cả cùng tôn vinh ĐỨC CHÚA,
phổ biến cho các đảo bài tán dương Người!
 
Đanien - Chương 4 -
34Giờ đây, ta, Na-bu-cô-đô-nô-xo,
ta ca ngợi, tán dương và tôn vinh Vua Trời,
vì mọi việc Người làm đều chân thật,
đường lối của Người vốn công minh.
Người có quyền hạ bệ kẻ quen thói kiêu căng hống hách."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
46bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng:
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
17Mọi người ở Ê-phê-xô, Do-thái cũng như Hy-lạp, đều biết chuyện ấy; ai cũng sợ hãi, và thiên hạ tán dương danh Chúa Giê-su.
 
Thư Do Thái - Chương 2 -
12khi nói: Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.
 


www.thanhlinh.net