Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tà thần

Lê Vi - Chương 19 -
4Các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần mà thờ. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.
 
Lê Vi - Chương 26 -
1Các người không được làm ra các tà thần mà thờ, không được dựng tượng và trụ đá để mà thờ, không được đặt trong đất các ngươi hình tượng bằng đá để sụp lạy chúng, vì Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.
Thánh Vịnh - Chương 44 -
21Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa,
mà giơ tay vái lạy tà thần,
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
30Nhưng chúng sẽ lãnh hai bản án,
vì đã nghĩ sai về Thiên Chúa mà chạy theo tà thần,
và đã thề gian thề dối mà coi thường sự thánh thiện.
 
Isaia - Chương 2 -
8Đất nước họ đầy những tà thần.
Họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tạo tác,
trước những vật ngón tay họ làm thành.
 
Isaia - Chương 2 -
18Các tà thần sẽ đồng loạt biến đi.
 
Isaia - Chương 2 -
20Ngày đó, con người sẽ ném cho chuột chù, cho dơi
những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ
mà họ đã làm ra để thờ.
 
Isaia - Chương 10 -
10Như tay ta đã nắm gọn những vương quốc của tà thần,
-tượng thần của chúng
còn nhiều hơn ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,-
 
Isaia - Chương 10 -
11như ta đã xử với Sa-ma-ri và các tà thần của nó,
há ta lại chẳng xử như vậy
với Giê-ru-sa-lem và các thần của nó sao? "
 
Isaia - Chương 19 -
1Lời sấm hạch tội Ai-cập.
Này, ĐỨC CHÚA ngự trên đám mây bay, Người đến Ai-cập.
Các tà thần Ai-cập rúng động trước nhan Người,
và tự đáy lòng Ai-cập rụng rời kinh khiếp.
 
Isaia - Chương 19 -
3Ai-cập sẽ mất hết nhuệ khí trong lòng.
Ta sẽ làm rối loạn mưu đồ của nó.
Chúng sẽ thỉnh ý các tà thần, những tay phù thuỷ,
những kẻ lên đồng và những tên bói toán.
 
Isaia - Chương 48 -
14Tất cả các ngươi hãy tập họp và lắng nghe!
Có tà thần nào đã báo trước những điều ấy?
Kẻ được ĐỨC CHÚA mến thương
sẽ thực hiện điều đẹp lòng Người,
là chinh phạt Ba-by-lon và giống nòi Can-đê.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
15Thế mà Ta, dân Ta lại quên lãng,
chúng đốt hương dâng kính tà thần
nên chúng phải lao đao lận đận
trên nẻo đường chúng đi, những nẻo đường thuở trước,
để đi vào những lối quanh co chưa khai phá bao giờ.
 
Êdêkien - Chương 30 -
13ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt các ngẫu tượng, sẽ loại trừ khỏi Nốp các tà thần. Đất Ai-cập sẽ không còn ông hoàng nữa. Ta sẽ làm cho Ai-cập đắm chìm trong sợ hãi.
Êdêkien - Chương 36 -
25Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
12đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
13Có mấy người Do-thái đi đây đi đó làm nghề trừ quỷ cũng thử lấy danh Chúa Giê-su mà chữa những người bị tà thần ám. Họ nói: "Nhân danh Đức Giê-su mà ông Phao-lô rao giảng, ta truyền lệnh cho các ngươi! "
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
15Nhưng tà thần đáp: "Đức Giê-su, tao biết; ông Phao-lô, tao cũng tường; còn bay, bay là ai? "
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
16Rồi người bị tà thần ám xông vào họ, đè cả bọn xuống đánh túi bụi, khiến họ phải bỏ nhà ấy mà chạy trốn, trần truồng và đầy thương tích.
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
16Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Vì chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán: Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của Ta.
Thư Gioan 1 - Chương 5 -
21Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
hãy tránh xa các tà thần!