Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tà dâm, dâm đãng

Dân Số - Chương 25 -
1Khi trú ngụ tại Sít-tim, dân Ít-ra-en bắt đầu dâm đãng với gái Mô-áp.
Các Vua II - Chương 9 -
22Vậy vua Giơ-hô-ram vừa thấy ông Giê-hu, thì nói: "Ông Giê-hu, bình an chứ? " Ông Giê-hu trả lời: "Bình an thế nào được, bao lâu I-de-ven, mẹ ông, còn dở những trò dâm đãng và làm bao nhiêu chuyện phù phép như thế! "
Huấn Ca - Chương 23 -
23Trước hết, thị không tuân giữ luật của Đấng Tối Cao,
tiếp đến, thị mắc lỗi với chồng;
sau nữa, thị ngoại tình vì thói dâm đãng
và sinh ra những đứa con bởi người đàn ông khác.
 
Huấn Ca - Chương 26 -
9Mắt lẳng lơ của người đàn bà để lộ thói dâm đãng:
cách liếc mắt đưa tình khiến ai cũng nhận ra.
 
Isaia - Chương 57 -
3Phần các ngươi, hỡi những kẻ chuyên nghề bói toán,
hỡi giống nòi dâm đãng ngoại tình, hãy đến cả đây!
 
Mát-thêu - Chương 15 -
19Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống.
Mác-cô - Chương 7 -
21Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,
Thư Rôma - Chương 13 -
13Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương.
Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
9Trong thư đã gửi cho anh em, tôi có viết là đừng đi lại với những kẻ dâm đãng.
Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
10Tôi không có ý nói chung về mọi người dâm đãng ở thế gian này, hay về mọi kẻ tham lam trộm cắp, hoặc mọi kẻ thờ ngẫu tượng, vì nếu vậy, anh em phải ra khỏi thế gian!
Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
11Không, khi viết thế, tôi muốn nói với anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượu chè hoặc trộm cắp; anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế.
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
9Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian,
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
14. TỘI TÀ DÂM
Thư Phêrô 2 - Chương 2 -
2Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng.
Thư Phêrô 2 - Chương 2 -
7Người cứu ông Lót, kẻ công chính, đang phải ưu phiền vì nếp sống dâm đãng của những người phạm pháp.