Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Té ngã, té nhào

Thủ Lãnh - Chương 5 -
27Dưới chân bà, y ngã quỵ, té nhào, nằm sóng sượt,
dưới chân bà, y ngã quỵ, té nhào;
ngã quỵ nơi nào, té nhào nơi ấy, nằm bất động.
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
11Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội,
chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào.
Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi,
vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
4Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,
chúng té nhào mà chết.
 
Thánh Vịnh - Chương 20 -
9Bọn chúng đều quỵ xuống té nhào,
còn chúng tôi vươn mình đứng vững.
 
Thánh Vịnh - Chương 27 -
2Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
lại lảo đảo té nhào.
 
Châm Ngôn - Chương 14 -
32Ác nhân té nhào vì điều ác nó gây ra,
chính nhân vững dạ vì đã sống vẹn toàn.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
18Kiêu căng đưa đến sụp đổ,
ngạo mạn dẫn đến té nhào.
 
Khôn Ngoan - Chương 11 -
20Nhưng chẳng cần những con vật đó, mà một hơi thở thôi
cũng đủ làm cho quân vô đạo phải té nhào.
Chúng bị công lý đeo đuổi,
và hơi thở quyền năng của Ngài cuốn đi.
Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực,
đã tính toán và cân nhắc cả rồi.
 
Huấn Ca - Chương 13 -
23Người giàu lên tiếng thì mọi người im lặng,
người ta đưa lời của nó lên tận chín tầng mây;
khi kẻ nghèo lên tiếng thì họ bảo: "Ai vậy? "
Nếu nó vấp, họ sẽ xô cho té nhào.
 
Huấn Ca - Chương 34 -
16Đức Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Người.
Người là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng,
là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa.
Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã, và bảo vệ cho khỏi té nhào.
 
Isaia - Chương 3 -
8Giê-ru-sa-lem sẩy chân, Giu-đa té nhào,
vì chúng đã nói và hành động chống lại ĐỨC CHÚA,
phản loạn trước tôn nhan vinh hiển của Người.
 
Isaia - Chương 8 -
15Nhiều người sẽ vì đó mà sẩy chân, té ngã, nát tan,
sẽ mắc bẫy và bị bắt.
 
Isaia - Chương 31 -
3Ai-cập là phàm nhân, chứ đâu phải là thần!
Chiến mã của chúng là súc vật, chứ đâu phải thần khí!
Khi ĐỨC CHÚA vung tay, kẻ tiếp viện sẽ lảo đảo,
người được tiếp viện cũng té nhào,
chúng sẽ cùng tiêu vong hết thảy.
Lại chống Át-sua
 
Isaia - Chương 54 -
15Vậy, nếu có âm mưu nào, Ta sẽ không dự phần vào đó;
có ai mưu tính chuyện hại ngươi, trước mặt ngươi, nó sẽ té nhào.
 
Giêrêmia - Chương 6 -
15Việc chúng làm thật kinh tởm biết bao,
lẽ ra chúng phải biết xấu hổ,
nhưng nào chúng có xấu hổ gì đâu,
cũng chẳng còn biết ngượng mặt nữa chứ.
Cho nên chúng sẽ gục ngã giữa bao kẻ ngã gục.
Khi đến thời Ta trị tội chúng,
chúng sẽ té nhào, ĐỨC CHÚA phán như vậy.
 
Giêrêmia - Chương 8 -
12Việc chúng làm thật kinh tởm biết bao,
lẽ ra chúng phải biết xấu hổ,
nhưng nào chúng có xấu hổ gì đâu,
cũng chẳng còn biết ngượng mặt nữa chứ.
Cho nên chúng sẽ gục ngã giữa bao kẻ ngã gục.
Khi đến thời Ta trị tội chúng, chúng sẽ té nhào,
ĐỨC CHÚA phán như vậy.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
12Vì thế, đường chúng đi trở nên trơn trượt;
chúng bị đẩy vào nơi tăm tối mịt mù và té nhào trong đó.
Vì Ta sẽ khiến tai hoạ ập xuống trên chúng,
vào năm chúng bị trừng phạt. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 46 -
6Người nhanh chân chẳng sao chạy trốn.
Cả người hùng cũng không thể thoát thân.
Tại phương Bắc, trên bờ
sông Êu-phơ-rát, chúng lảo đảo té nhào.
 
Giêrêmia - Chương 46 -
12Các nước đã nghe biết nỗi ô nhục của ngươi;
tiếng ngươi kêu la vang rền trái đất;
vì người hùng lảo đảo vấp phải người hùng,
cả hai cùng té nhào một lúc.
Ai-cập bị xâm lăng
 
Giêrêmia - Chương 50 -
32Bấy giờ tên "Ngạo Mạn" sẽ lảo đảo té nhào,
chẳng còn ai vực nó đứng lên.
Ta sẽ châm lửa đốt các thành của nó,
lửa sẽ thiêu rụi các vùng phụ cận.
 
Ai Ca - Chương 1 -
13Từ trời cao, Người phóng lửa xuống
cho xâm nhập tận cốt tuỷ tôi.
Dưới chân tôi, Người giăng lưới sẵn, cho tôi phải té nhào.
Người bỏ tôi hiu quạnh, suốt cả ngày bệnh hoạn ốm đau.
 
Đanien - Chương 11 -
19Ông sẽ quay mặt hướng về các thành trì kiên cố của xứ ông, nhưng ông sẽ lảo đảo, rồi té nhào, người ta không còn gặp thấy ông nữa.
Hôsê - Chương 14 -
10Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này,
đủ thông minh để biết được điều ấy?
Quả thật đường lối ĐỨC CHÚA rất mực thẳng ngay.
Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước,
còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.
 
Amốt - Chương 8 -
14Những ai lấy ngẫu thần của Sa-ma-ri mà thề
và tung hô: "Hỡi Đan, vạn tuế thần của ngươi! ",
hoặc nói: "Vạn tuế đường về Bơ-e Se-va! ",
những kẻ đó sẽ té nhào, không đứng dậy được nữa.
 
Khabacúc - Chương 3 -
6Người dừng bước, cõi đất liền lảo đảo,
Người đưa mắt, các dân phải té nhào;
núi non vạn đại cũng rã tan, gò nổng thiên thu đều tan chảy:
đó là những con đường xưa kia Ngài vẫn đi.
 
Xôphônia - Chương 1 -
3Ta sẽ quét sạch loài người cũng như loài vật,
Ta sẽ quét sạch chim trời lẫn cá biển.
Ta sẽ khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào
và sẽ tận diệt loài người khỏi mặt đất - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.