Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thảm thiết

Dân Số - Chương 14 -
39Khi ông Mô-sê thuật lại các những lời ấy cho toàn thể con cái Ít-ra-en, thì dân chúng đã kêu khóc thảm thiết.
Étra - Chương 10 -
1Trong khi ông Ét-ra khóc lóc và phủ phục trước Nhà Thiên Chúa, mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Ít-ra-en, đàn ông, đàn bà và trẻ con, tụ họp lại chung quanh ông. Dân chúng khóc lóc thảm thiết.
Macabê I - Chương 2 -
70Ông qua đời năm một trăm bốn mươi sáu và được mai táng trong phần mộ tổ tiên ở Mô-đin. Toàn dân Ít-ra-en khóc thương ông thảm thiết.
 
Macabê I - Chương 4 -
39Họ xé áo mình ra, kêu la thảm thiết và rắc tro lên đầu.
Macabê I - Chương 13 -
26Toàn dân Ít-ra-en khóc thương ông thảm thiết và để tang ông nhiều ngày.
Thánh Vịnh - Chương 22 -
2Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?
Dù con thảm thiết kêu gào,
nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời!
 
Giêrêmia - Chương 48 -
31Bởi thế, vì Mô-áp tôi khóc rú lên,
vì toàn thể Mô-áp tôi thảm thiết kêu la,
tôi rên siết cho người Kia Khe-rét.
 
Mát-thêu - Chương 26 -
75Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
 
Luca - Chương 22 -
62Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
2Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.