Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Than van, than thở

Xuất Hành - Chương 2 -
24Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.
Étte - Chương 4 -
3Trong mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta cũng đều chứng kiến một cảnh thê lương buồn thảm: dân Do-thái ăn chay, khóc lóc, than van. Nhiều người nằm trên tro trên đất, mình mặc bao bị.
 
Gióp - Chương 7 -
11Chính vì thế, con sẽ không ngậm miệng,
con sẽ nói ra khi tâm thần sầu não,
sẽ than thở lúc con tim cay đắng.
 
Gióp - Chương 7 -
13Nếu con nói: "Giường con nằm sẽ an ủi con,
nơi con ngủ sẽ làm dịu đi tiếng con than thở",
 
Gióp - Chương 9 -
27Nếu con nói: con sẽ quên đi lời than thở,
đổi nét mặt mà hớn hở vui tươi,
 
Gióp - Chương 24 -
12Trong thành phố, người hấp hối than van,
người bị trọng thương thều thào kêu cứu,
nhưng Thiên Chúa chẳng đoái nhận lời họ khẩn cầu.
 
Gióp - Chương 29 -
1Lời than van và biện hô của ông Gióp
Thánh Vịnh - Chương 38 -
10Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ,
tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường!
 
Thánh Vịnh - Chương 102 -
1Lời than van rên siết trong cảnh gian truân
Giảng Viên - Chương 3 -
4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
3Đau đớn cả tâm can, chúng than van rên rỉ, và ân hận bảo nhau :
 
Huấn Ca - Chương 35 -
14Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi,
hay tiếng than van của người goá bụa.
 
Isaia - Chương 22 -
12Ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
đã kêu gọi các ngươi than van khóc lóc,
cạo đầu và quấn áo vải thô.
 
Ai Ca - Chương 1 -
22Xin cho tội ác chúng đã phạm
phơi bày tất cả trước thánh nhan Ngài.
Xin Ngài xử với chúng
như đã xử với con, vì tất cả tội con đã phạm.
Con than thở đã quá nhiều rồi, và tim con héo hắt."
 
Ai Ca - Chương 2 -
5Chúa nên như địch thủ, huỷ diệt Ít-ra-en,
huỷ diệt mọi lâu đài dinh thự, triệt hạ các luỹ đồn của nó;
nơi thiếu nữ Giu-đa, Người gia tăng tiếng than van kêu khóc.
 
Baruc - Chương 4 -
1III. GIÊ-RU-SA-LEM THAN VAN VÀ HY VỌNG
Baruc - Chương 4 -
9buồn vì chứng kiến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
giáng xuống trên đoàn con, và mẹ đã than thở:
Hãy nghe đây, các thành lân cận của Xi-on,
Thiên Chúa đã giáng xuống trên tôi một nỗi buồn thê thảm.
 
Giôen - Chương 1 -
13Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc!
Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ!
Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm,
hỡi những người phục vụ Thiên Chúa,
vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu
đã bị cấm cử hành nơi Nhà Thiên Chúa.
 
Giôen - Chương 2 -
12Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: "Nhưng ngay cả lúc này,
các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van."
 
Xôphônia - Chương 1 -
10Trong ngày ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
từ phía cửa Cá vọng lên tiếng than van,
từ thành mới vang ra tiếng rên siết,
từ các ngọn đồi văng vẳng tiếng kêu la.
 
Gioan - Chương 16 -
20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
Thư Do Thái - Chương 13 -
17Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em.
Thư Giacôbê - Chương 4 -
9Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy khóc lóc than van. Chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn.
Thư Giacôbê - Chương 5 -
1Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người.