Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh ý

Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
17Phải cẩn thận giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, cũng như các thánh ý và thánh chỉ Người đã truyền cho anh (em).
Macabê II - Chương 12 -
16Nhờ thánh ý Thiên Chúa, họ đã chiếm được thành; họ ra tay chém giết, đến nỗi cái hồ bên cạnh rộng bốn trăm thước như lênh láng máu.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
14Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
22Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,
vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
24Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
31Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy CHÚA,
xin đừng để con phải nhục nhã ê chề.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
119Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt,
nên con đã mến yêu thánh ý Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
138Ngài đem thánh ý ban hành,
thảy đều một mực chí thành chí công.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
146Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
để con tuân giữ thánh ý Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
157Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,
nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa.
 
Isaia - Chương 26 -
8Vâng, lạy ĐỨC CHÚA, trên con đường thánh ý vạch ra,
chúng con chờ đợi Chúa.
Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh
và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.
 
Thư Rôma - Chương 11 -
32Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.
Ca tụng thánh ý nhiệm mầu
 
Thư Côlôxê - Chương 1 -
9Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho.
Thư Côlôxê - Chương 4 -
12Anh Ê-páp-ra, người đồng hương với anh em và là tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su, gửi lời chào anh em; anh không ngừng chiến đấu cho anh em bằng lời cầu nguyện, để một khi đã trưởng thành và hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, anh em được đứng vững.
Thư Do Thái - Chương 13 -
21Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Đức Ki-tô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.