Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thù hận, hận thù

Giô-suê - Chương 20 -
5Nếu người đòi nợ máu lùng bắt kẻ sát nhân, thì họ sẽ không nộp nó vào tay người ấy, vì kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng người thân cận do lầm lẫn, chứ không phải vì trước kia đã có hận thù với người này.
Samuel II - Chương 22 -
48là Thượng đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
đặt chư dân ở dưới quyền tôi.
 
Macabê II - Chương 4 -
3Hận thù ngày càng gia tăng, đến nỗi một trong số những người được ông Si-môn tin cậy đã phạm tội sát nhân.
Thánh Vịnh - Chương 18 -
48là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
bắt chư dân quy phục quyền tôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
5Nó lấy oán đền ơn,
lấy hận thù đáp lại lòng con thương mến.
 
Huấn Ca - Chương 27 -
1Thù hận
Huấn Ca - Chương 28 -
5Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,
thì ai sẽ xin tha tội cho nó?
 
Huấn Ca - Chương 28 -
6Hãy nhớ đến ngày tận số
mà chấm dứt hận thù,
nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết
mà trung thành giữ các điều răn.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
4từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm,
ai cũng đều giận dữ, ghen tương,
đều băn khoăn, lo lắng, rồi sợ chết, rồi hận thù cãi cọ.
 
Amốt - Chương 1 -
11ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ê-đôm đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì nó đã cầm gươm truy kích anh em,
bóp nghẹt lòng thương xót;
vì nó còn nuôi hoài cơn giận, và giữ mãi mối hận thù,
 
Thư Côrintô 1 - Chương 13 -
5không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,
Thư Galát - Chương 5 -
20thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái,