Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thức giấc

Gióp - Chương 14 -
12cũng thế, con người nằm xuống ngủ yên rồi
là không thức dậy nữa.
Bao lâu các tầng trời còn tồn tại,
nó vẫn không thức giấc, không tỉnh dậy, không hết ngủ say.
 
Gióp - Chương 24 -
14Trời chưa rạng, kẻ sát nhân đã thức giấc,
nó giết hại người túng thiếu và kẻ nghèo hèn;
ban đêm nó như kẻ trộm đi lảng vảng.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
15Về phần con, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài,
khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.