Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thơ Vọng

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

VỌNG NGÔI HAI

 

Mong chờ là khoảng-gần-xa

Đêm ngày vọng Đức Kitô giáng trần

Giao hòa Chúa với tội nhân

Dây Tình-Yêu-Chúa kết liên Đất Trời

Xin mau đến, lạy Ngôi Hai

Cho trần gian sống những ngày bình an

Hồn con hạn hán, khô khan

Khát khao tắm mát Mưa Nguồn Giêsu

Nai con ngơ ngác, ngu ngơ

Vòng đời mệt mỏi, mong chờ Ngôi Hai

Giáng sinh cứu độ nhân loài

Thoát vòng lao lý tội đời tối tăm

TRẦM THIÊN THU

 

*************************

 

KỶ NIỆM MÙA ĐÔNG

 

Chút se lạnh Tháng Mười Hai

Cho lòng se sắt những ngày chờ mong

Đất trời vừa mới lập Đông

Mây giăng u ám, bềnh bồng mờ sương

Tiết trời như cũng vấn vương

Khát khao lòng Chúa xót thương nồng nàn

Ngôi Hai giáng thế nghèo nàn

Đêm Đông giá lạnh mà tràn yêu thương

Lời ru vang giữa đêm trường

Vọng ra từ phía xa hang chiên, lừa

Êm đềm Đức Mẹ ầu ơ

Lòng đời chợt ấm áp nhờ Hồng ân

Mùa Đông kỷ niệm tuyệt trần

Chúa Con giáng thế hóa thân làm người

Chúng nhân cảm tạ Chúa Trời

Cùng muôn thiên sứ dệt bài hòa âm

Cung thương xót, điệu bình an

Khắc ghi Dấu Thánh giữa đêm Đông trường

 

TRẦM THIÊN THU

Mùa Vọng – 2013