Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiếc nuối

Macabê II - Chương 5 -
10Kẻ đã ném xác nhiều người, không cho chôn cất, nay chẳng được một ai tiếc thương, chẳng được an táng, và cũng chẳng được yên nghỉ trong phần mộ của tổ tiên.
 
Gióp - Chương 39 -
16Nó xử tệ với con, như chúng không phải là con của mình;
có vất vả luống công, nó cũng không tiếc nuối.
 
Châm Ngôn - Chương 20 -
25Nguy hiểm thay, khi vội vàng khấn dâng của cải,
rồi sau đó lại tiếc nuối nghĩ suy.
 


www.thanhlinh.net