Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáng Sinh là nơi đây

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Giáng Sinh là nơi đây

 

Giáng Sinh là nơi đây
Giáng Sinh là nơi đây
Giáng Sinh ta trông đợi
Tất cả một năm nay.

Giáng Sinh là niềm vui
Giáng Sinh là niềm vui
Bên dưới những tàn cây
Đồ chơi mới giăng đầy.

Giáng Sinh là hy vọng
Giáng Sinh là hy vọng
Mọi điều hãy bỏ qua
Những ràng buộc vây quanh.

Giáng Sinh là an bình
Giáng Sinh là an bình
Và luôn luôn mang đến
Những ân sủng huyền linh.

Giáng Sinh là ánh sáng
Giáng Sinh là ánh sáng
Rực rỡ ánh huy hoàng
Muôn nơi tràn sáng láng.

Giáng Sinh là nơi đây
Giáng Sinh là nơi đây
Đem tất cả mọi người
Với nồng nàn ngất ngây
Của yêu thương đong đầy.

 

Jos. Tú Nạc, NMS