Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình Chúa

Thánh Vịnh - Chương 5 -
8Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
được bước vào nhà Chúa;
con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 48 -
10Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.
 
Thánh Vịnh - Chương 63 -
4Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
13vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.
 
Thánh Vịnh - Chương 90 -
14Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.
 
Thánh Vịnh - Chương 103 -
11Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
 
Thánh Vịnh - Chương 103 -
17Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại,
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Người xử công minh cả với đời con cháu,
 
Thánh Vịnh - Chương 117 -
2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Ha-lê-lui-a.
 


www.thanhlinh.net