Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tỉnh thức

Đanien - Chương 9 -
14ĐỨC CHÚA đã tỉnh thức trông chừng, đã giáng tai hoạ xuống trên chúng con, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng con, là Đấng công minh chính trực trong mọi việc Ngài làm, và chúng con đã không nghe tiếng Ngài.
Mác-cô - Chương 13 -
1Phải tỉnh thức và sẵn sàng (Mt 24: 36 -44 )
Luca - Chương 12 -
38Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
Luca - Chương 21 -
1Phải tỉnh thức và cầu nguyện
Luca - Chương 21 -
36Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
 
Thư Êphêsô - Chương 6 -
18Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh.
Thư Côlôxê - Chương 4 -
2Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 5 -
6Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.