Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tội ác

Xuất Hành - Chương 34 -
7giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông."
Lê Vi - Chương 18 -
17Ngươi không được lột trần chỗ kín của một người đàn bà và của con gái nó; ngươi không được lấy cháu nội gái hay cháu ngoại gái của nó để lột trần chỗ kín của chúng: đó là ruột thịt của nó; đó là tội ác tày trời.
 
Lê Vi - Chương 19 -
29Đừng xúc phạm đến con gái ngươi, nghĩa là bắt nó làm điếm, kẻo đất cũng làm điếm và tràn ngập tội ác tày trời.
 
Lê Vi - Chương 20 -
14Khi người đàn ông nào lấy cả con gái lẫn mẹ, thì đó là tội ác tày trời; người ta sẽ bỏ nó và hai người đàn bà vào lửa mà thiêu, để không còn tội ác tày trời giữa các ngươi.
 
Dân Số - Chương 14 -
18"ĐỨC CHÚA chậm giận và giàu ân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm và tội ác, nhưng không dung tha điều gì; phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông.
Dân Số - Chương 14 -
34Theo số ngày các ngươi đã đi do thám đất -bốn mươi ngày- mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi bốn mươi năm, và các ngươi sẽ biết Ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào.
 
Dân Số - Chương 15 -
31vì nó đã khinh khi lời ĐỨC CHÚA và phế bỏ lệnh Người truyền. Con người ấy phải bị tiêu diệt. Nó phải mang lấy tội ác của nó."
 
Thủ Lãnh - Chương 19 -
12. TỘI ÁC CỦA DÂN GHÍP-A. CHIẾN TRANH CHỐNG BEN-GIA-MIN.
Thủ Lãnh - Chương 19 -
1Tội ác của dân Ghíp-a
Thủ Lãnh - Chương 20 -
1Người Ít-ra-en trả thù tội ác Ghíp-a
Thủ Lãnh - Chương 20 -
3Con cái Ben-gia-min nghe tin rằng con cái Ít-ra-en đã lên Mít-pa. Con cái Ít-ra-en nói: "Hãy kể đi! Tội ác đó đã xảy ra thế nào? "
Thủ Lãnh - Chương 20 -
12Các chi tộc Ít-ra-en sai người đi nói với toàn thể chi tộc Ben-gia-min: "Tội ác như vậy đã xảy ra nơi các người là thế nào?
Thủ Lãnh - Chương 20 -
13Bây giờ hãy nộp những con người đó, những kẻ vô lại ở Ghíp-a, để chúng tôi xử tử chúng và khử trừ tội ác khỏi Ít-ra-en." Nhưng con cái Ben-gia-min không muốn nghe lời con cái Ít-ra-en là anh em mình.
 
Samuel I - Chương 15 -
23Phản nghịch cũng có tội như bói toán,
ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng.
Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của ĐỨC CHÚA,
nên Người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa."
 
Sử Biên Niên II - Chương 22 -
1Tội ác của bà A-than-gia-hu (2 V 11:1-3)
Étra - Chương 9 -
13Sau khi mọi điều ấy xảy ra cho chúng con vì các việc xấu và lỗi nặng của chúng con, mặc dầu Ngài, lạy Thiên Chúa chúng con, Ngài đã giảm nhẹ tội ác của chúng con, và đã để lại cho chúng con số người sống sót này,
Giuđitha - Chương 7 -
15Như thế ngài sẽ bắt chúng phải đền tội ác chúng đã gây ra vì chúng đã nổi loạn và không ra nghênh đón ngài để cầu hoà."
 
Giuđitha - Chương 7 -
24"Xin Thiên Chúa phân xử cho chúng tôi và các ông, vì các ông đã gây ra tội ác tày trời cho chúng tôi là không cầu hoà với con cái Át-sua.
Giuđitha - Chương 7 -
28Chúng tôi xin thề nhân danh trời đất và Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa của cha ông chúng ta, Đấng trừng phạt chúng ta tuỳ theo tội ác chúng ta và lầm lỗi của cha ông chúng ta: các ông cứ thực hiện các điều ấy ngay ngày hôm nay."
Giuđitha - Chương 9 -
13Xin làm cho lời con nói và mưu chước của con
gây thương tích và sát hại những kẻ mưu toan làm tội ác
chống lại giao ước của Ngài, chống lại Nhà được thánh hiến
và đỉnh núi Xi-on, cũng như Nhà của con cái Ngài.
 
Étte - Chương 3 -
13đ) Vậy, ta khẳng định rằng đây là lũ dân lập dị, luôn chống đối mọi người, có nếp sống khác biệt vì tuân hành thứ luật pháp xa lạ, phạm những tội ác tầy trời chống lại quyền lợi của ta, với ý đồ gây bất ổn cho vương quốc.
 
Étte - Chương 8 -
12c) Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thoả mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. (12d) Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa là Đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. (12đ) Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn, và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng loã trong việc đổ máu người vô tội để rồi bị lôi kéo vào những tai hoạ không sao thoát khỏi. (12e) Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. (12g) Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. (12h) Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. (12i) Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta.
 
Macabê II - Chương 4 -
1Tội ác của viên quản lý Si-môn
Macabê II - Chương 4 -
36Khi vua từ các miền thuộc xứ Ki-li-ki-a trở về, các người Do-thái trong thành và cả những người Hy-lạp vốn ghét tội ác đều đến gặp vua, vì ông Ô-ni-a đã bị sát hại vô lý.
Macabê II - Chương 4 -
47Nhà vua tha cho ông Mê-nê-la-ô, người đã gây ra tất cả các tội ác, khỏi bị tố cáo, nhưng lại kết án tử hình những người đáng thương ấy - giả như họ có biện hộ cho mình trước dân man di, thì cũng được tha về trắng án.
Macabê II - Chương 4 -
49Chính vì vậy, cả dân thành Tia vốn ghét tội ác cũng đã lo mai táng họ hết sức trọng thể.
Macabê II - Chương 12 -
3Dân thành Gia-phô đã phạm một tội ác tày trời. Chúng mời người Do-thái cư ngụ trong thành đưa vợ con xuống những chiếc thuyền chúng đã bố trí sẵn, làm như thể không có hiềm thù chi với họ.
Macabê II - Chương 12 -
5Biết được tội ác dã man chúng gây ra cho đồng bào mình, ông Giu-đa đã loan tin cho quân lính.
Gióp - Chương 4 -
8Điều tôi thấy rành rành
là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc hoạ
cuối cùng chỉ gặt lấy hoạ tai.
 
Gióp - Chương 7 -
21Chẳng lẽ Ngài không xoá được tội ác của con,
không bỏ qua được lỗi lầm con phạm?
Vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi.
Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu.
 
Gióp - Chương 8 -
4Con cái anh mà đắc tội với Người,
Người bắt chúng phải gánh
những hậu quả do tội ác chính mình đã phạm.
 
Gióp - Chương 11 -
11Quả thật, Người biết rõ quân vô loại,
tội ác, Người thấy ngay mà không cần chú ý.
 
Gióp - Chương 14 -
17Lúc ấy, tội ác con, Ngài sẽ niêm trong bọc,
lỗi lầm con, Ngài sẽ phủ lấp đi.
 
Gióp - Chương 20 -
27Trời phơi bày tội ác nó phạm, đất nổi lên chống nó.
 
Gióp - Chương 22 -
23Nếu anh trở lại cùng Đấng Toàn Năng và hạ mình xuống,
nếu anh đuổi tội ác ra khỏi lều,
 
Gióp - Chương 31 -
11Đó quả là một tội tày trời, tội ác đáng trừng phạt.
 
Gióp - Chương 31 -
28Nếu thế thì đó cũng là tội ác đáng trừng phạt,
vì tôi đã dám chối bỏ Thiên Chúa, Đấng ngự chốn trời cao.
 
Gióp - Chương 31 -
33Phải chăng tôi như hạng người che đậy tội ác của mình
và giấu giếm tội mình trong dạ?
 
Gióp - Chương 35 -
6Giả như ông phạm tội, ông làm chi được Người,
ông gia tăng tội ác, có hại được Người không?
 
Gióp - Chương 35 -
8Tội ác của ông chỉ hại cho loài người,
lòng đạo của ông chỉ lợi cho phàm nhân.
 
Gióp - Chương 36 -
9Bấy giờ, Người tỏ cho họ biết việc họ làm,
và tội ác họ phạm do lòng kiêu căng.
 
Gióp - Chương 36 -
10Người mở tai cho họ nghe lời cảnh cáo,
truyền cho họ phải từ bỏ tội ác đã làm.
 
Thánh Vịnh - Chương 26 -
10Tay chúng gây tội ác tầy trời,
riêng tay mặt đầy quà hối lộ.
 
Thánh Vịnh - Chương 34 -
22Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân.
 
Thánh Vịnh - Chương 36 -
2Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ;
hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
13Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi,
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.
 
Thánh Vịnh - Chương 52 -
3Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác?
 
Thánh Vịnh - Chương 55 -
16Ước chi tử thần chụp ngay xuống chúng,
và chúng bị chôn sống dưới âm ty,
vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng!
 
Thánh Vịnh - Chương 56 -
8Vì tội ác chúng làm, xin loại trừ chúng.
Lạy Thiên Chúa, trong cơn lôi đình, xin quật ngã chư dân.
 
Thánh Vịnh - Chương 65 -
4thân mang đầy tội lỗi;
bao tội ác đè bẹp chúng con,
nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
43Đã bao lần Chúa thương giải cứu,
nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch,
đắm chìm trong tội ác của mình.
 
Châm Ngôn - Chương 5 -
22Ác nhân vướng mắc trong tội ác của mình,
nó sa vào bẫy tội lỗi nó giăng ra.
 
Châm Ngôn - Chương 10 -
23Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu,
còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết.
 
Châm Ngôn - Chương 29 -
16Ác nhân cầm quyền thì tội ác gia tăng,
nhưng chính nhân sẽ thấy chúng suy tàn.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
8Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để mà cầm giữ lại ;
và chẳng ai làm chủ được ngày chết !
Chẳng ai được miễn cuộc chiến đấu này,
và tội ác không cứu nổi ác nhân.
 
Khôn Ngoan - Chương 4 -
20Chúng sẽ phải kinh hãi ra tính sổ tội mình.
Những tội ác chúng phạm sẽ cáo buộc chúng.
 
Khôn Ngoan - Chương 19 -
13Nhưng hình phạt giáng xuống phường tội lỗi,
không phải là đã không được báo trước
bằng những trận sấm sét vang trời.
Chúng chịu khổ quả là đích đáng
vì bao tội ác chúng đã phạm
và vì đối với những ngoại kiều
chúng còn tỏ ra kỳ thị độc ác hơn.
 
Isaia - Chương 1 -
13Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.
Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng,
ngày sa-bát, ngày đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác
rồi lại cứ lễ lạt linh đình.
 
Isaia - Chương 1 -
16Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa.
 
Isaia - Chương 5 -
18Khốn thay những kẻ lấy dây gian tà kéo lầm lỗi,
và dùng thừng kéo xe mà lôi theo tội ác.
 
Isaia - Chương 26 -
21Vì kìa, ĐỨC CHÚA ra khỏi nơi Người ngự,
để trừng trị tội ác của dân cư trên mặt đất.
Đất sẽ để lộ máu ra
và không còn che giấu thây những người bị sát hại.
 
Isaia - Chương 43 -
24Ngươi đã không bỏ tiền mua hương liệu dâng Ta,
cũng không dâng mỡ béo cho Ta được thoả dạ no lòng.
Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi,
làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.
 
Isaia - Chương 57 -
4Này các ngươi nhạo cười ai vậy?
Các ngươi mở miệng, le lưỡi chống lại ai?
Há các ngươi không phải là
con của tội ác,
là nòi giống của gian dối hay sao?
 
Isaia - Chương 58 -
1Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm,
kêu lớn tiếng lên như tù và,
báo cho dân Ta hay tội ác của chúng,
cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm.
 
Isaia - Chương 59 -
3Quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu,
ngón tay các ngươi đầy tội ác tầy trời,
môi miệng các ngươi nói lời giả dối,
lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công.
 
Isaia - Chương 64 -
5Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế,
mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.
Tất cả chúng con héo tàn như lá úa,
và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.
 
Isaia - Chương 64 -
6Không có ai cầu khẩn danh Chúa,
cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài,
vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến,
và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con.
 
Isaia - Chương 64 -
8Lạy ĐỨC CHÚA, xin đừng quá phẫn nộ,
đừng nhớ mãi tội ác chúng con.
Cúi xin Ngài nhìn đến: chúng con tất cả đều là dân của Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
6Vì thế họ sẽ bị sư tử trong rừng xông ra tấn công,
bị chó sói hoang địa cắn chết.
Loài beo loài báo rình rập các thành, ai ra khỏi sẽ bị xé xác.
Vì tội ác của họ thì muôn vàn, hành vi phản bội thì vô kể.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
25Nhưng tội ác của các ngươi đã đảo lộn trật tự đó,
và lỗi lầm của các ngươi không cho các ngươi hưởng
bao điều tốt đẹp kia.
Tiếp tục đề tài trên
 
Giêrêmia - Chương 5 -
28Chúng phương phi đẫy đà.
Tội ác của chúng không sao lường nổi.
Chúng không tôn trọng công lý,
coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi.
Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
12Vậy các ngươi hãy đi đến Si-lô, nơi đã một thời thuộc về Ta, nơi Ta đã lưu ngụ thuở ban đầu. Hãy xem: vì tội ác của dân Ta là Ít-ra-en, Ta đã làm gì cho nơi ấy.
Giêrêmia - Chương 8 -
6Ta đã để ý nghe: Không phải như chúng nói.
Chẳng ai hối hận về sự gian ác của mình;
ai cũng nói: "Nào tôi có làm chi! "
Như con ngựa xông vào trận chiến,
tất cả đều trở lại con đường tội ác xưa.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
4Cho đến bao giờ xứ sở còn tang tóc,
và cỏ rả ngoài đồng còn héo khô?
Vì tội ác của dân cư trong xứ
mà thú vật và chim muông đều biến sạch.
Chúng nói: "Người không thấy các đường nẻo của tôi."
 
Giêrêmia - Chương 14 -
7Lạy ĐỨC CHÚA, nếu tội ác chúng con đã phạm
lại tố cáo chúng con, thì vì thánh danh, xin ra tay hành động.
Đã bao lần chúng con làm phản, biết bao phen đắc tội với Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 16 -
17Vì mắt Ta luôn canh chừng mọi nẻo đường chúng đi; chúng không che giấu được mắt Ta và tội ác của chúng không lọt khỏi mắt Ta.
Giêrêmia - Chương 16 -
18Ta sẽ phạt chúng gấp đôi các tội ác và lỗi lầm chúng phạm, vì chúng đã làm ô uế miền đất của Ta bằng những đồ gớm ghiếc là các ngẫu tượng vô hồn; chúng lại chất đầy những đồ ghê tởm lên cơ nghiệp của Ta.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
34Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: "Hãy học cho biết ĐỨC CHÚA", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.
Ít-ra-en sẽ tồn tại mãi
 
Giêrêmia - Chương 36 -
3May ra khi nghe biết tất cả những tai hoạ Ta định giáng xuống trên chúng, nhà Giu-đa sẽ trở lại, ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của mình, và Ta sẽ tha thứ các lỗi lầm cũng như tội ác chúng đã phạm."
Giêrêmia - Chương 51 -
6Hãy trốn khỏi Ba-by-lon, ai nấy liệu mà thoát thân,
kẻo các ngươi phải tiêu vong vì tội ác của nó.
Vì đối với ĐỨC CHÚA, đây là thời báo oán,
thời giáng cho nó phần phạt nó đáng chịu.
 
Ai Ca - Chương 1 -
22Xin cho tội ác chúng đã phạm
phơi bày tất cả trước thánh nhan Ngài.
Xin Ngài xử với chúng
như đã xử với con, vì tất cả tội con đã phạm.
Con than thở đã quá nhiều rồi, và tim con héo hắt."
 
Baruc - Chương 2 -
26Ngôi nhà được dành riêng để cầu khẩn Thánh Danh, Ngài đã làm cho ra nông nỗi này, âu cũng vì tội ác nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã phạm.
 
Êdêkien - Chương 22 -
1Tội ác của Giê-ru-sa-lem
Êdêkien - Chương 22 -
9Nơi ngươi có những người vu khống nhằm gây đổ máu. Ở giữa ngươi, người ta dự tiệc trên núi và gây tội ác tày trời.
Êdêkien - Chương 23 -
21Ngươi tìm kiếm tội ác tày trời thời thơ ấu khi người Ai-cập bóp vú, nắn ngực còn con gái của ngươi.
Êdêkien - Chương 23 -
27Ta sẽ cho chấm dứt tội ác tày trời và thói đàng điếm của ngươi từ đất Ai-cập; ngươi sẽ không ngước mắt nhìn lên chúng và sẽ không còn nhớ đến quân Ai-cập nữa.
Êdêkien - Chương 23 -
29Chúng sẽ hành hạ ngươi vì thù ghét; chúng sẽ chiếm lấy tất cả lợi tức của ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi trần truồng không mảnh vải che thân, phơi bày sự trần truồng và thói đàng điếm của ngươi ra. Chính tội ác tày trời, thói đàng điếm của ngươi
Êdêkien - Chương 35 -
5Vì ngươi mang mối thù truyền kiếp và trao con cái Ít-ra-en cho gươm đao tàn sát, vào ngày chúng lâm nạn, vào lúc tội ác tới mức cuối cùng.
Êdêkien - Chương 37 -
23Chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở và đã phạm tội; Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.
Êdêkien - Chương 39 -
24Ta đã xử với chúng tương xứng với những điều ô uế, những tội ác của chúng và Ta đã ẩn mặt đi.
Đanien - Chương 8 -
12Do tội ác mà đạo binh bị trao nộp cùng với của lễ thường tiến; cái sừng ấy đã quăng sự thật xuống đất. Nó đã làm và đã thành công.
 
Đanien - Chương 8 -
13Tôi đã nghe một vị thánh lên tiếng và một vị thánh khác bảo vị đã lên tiếng kia: "Thị kiến này còn kéo dài đến bao giờ: của lễ thường tiến bị tước đoạt, tội ác tàn phá hoành hành, nơi thánh và đạo binh bị chà đạp dưới chân? "
Đanien - Chương 9 -
24Bảy mươi tuần đã được ấn định
cho dân và thành thánh của ngươi,
để chấm dứt gian tà, xoá sạch tội ác, đền xong lỗi lầm,
để đem lại sự công chính vĩnh cửu,
để thị kiến và lời ngôn sứ được ứng nghiệm,
và để xức dầu Nơi Cực Thánh.
 
Hôsê - Chương 5 -
5Ít-ra-en kiêu ngạo, tội của nó sẽ tố cáo nó.
Ít-ra-en và Ép-ra-im chao đảo vì tội ác của mình.
Cùng với chúng, Giu-đa cũng chao đảo.
 
Hôsê - Chương 6 -
6Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.
Tội ác của Ít-ra-en xưa và nay
 
Hôsê - Chương 9 -
7Đã đến rồi những ngày trừng phạt,
đã đến rồi những ngày báo oán: Ít-ra-en sẽ thấy điều này!
- "Ngôn sứ điên rồi! Người được linh hứng nói sảng! "
Ngươi nói vậy, vì tội ác của ngươi tầy trời,
ngươi lại còn bày đủ trò khủng bố.
 
Hôsê - Chương 9 -
9Chúng chìm sâu trong vũng lầy hư hỏng như hồi ở Ghíp-a.
Người không quen điều gian ác chúng làm,
nhưng sẽ trị tội chúng.
Trừng phạt tội ác tại Ba-an Pơ-o
 
Hôsê - Chương 9 -
1Trừng phạt tội ác tại Ghin-gan
Hôsê - Chương 9 -
15Mọi tội ác của chúng lộ hết ở Ghin-gan.
Tại nơi này Ta chê ghét chúng.
Những hành vi gian ác của chúng
khiến Ta xua đuổi chúng khỏi nhà Ta.
Ta không còn yêu thương chúng nữa.
Hết thảy các thủ lãnh của chúng đều là quân phản bội.
 
Hôsê - Chương 10 -
10Ta sẽ đến và sửa trị chúng.
Các dân sẽ tập hợp chống lại chúng,
khi chúng bị sửa trị về hai tội ác chúng đã phạm.
Ít-ra-en đã không đáp ứng điều ĐỨC CHÚA chờ đợi
 
Hôsê - Chương 10 -
13Các ngươi đã gieo tội ác, gặt sự bất công, ăn hoa quả dối trá.
Vì ngươi cậy có chiến xa và nhiều dũng sĩ,
 
Hôsê - Chương 10 -
15Bết Ên đã gây ra cho các ngươi như thế đó
vì tội ác nặng nề của các ngươi;
ngay từ rạng đông chắc chắn vua Ít-ra-en sẽ bị rồi đời!
 
Hôsê - Chương 14 -
2Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi.
Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.
 
Amốt - Chương 5 -
12Bởi Ta biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể,
tội lỗi các ngươi nặng tầy trời:
nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ,
nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công.
 
Mikha - Chương 7 -
18Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm,
Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài?
Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,
 
Khabacúc - Chương 1 -
3Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài,
còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau?
Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn,
chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ.
 
Dacaria - Chương 5 -
8Người bảo: "Tội ác đó." Rồi thần sứ lại ấn mụ ta vào cái thùng và lấy tảng chì đậy lên trên.
Mát-thêu - Chương 23 -
1Tội ác và hình phạt (Lc 11: 49 -51 )
Mát-thêu - Chương 24 -
12Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.
Luca - Chương 3 -
19Còn tiểu vương Hê-rô-đê thì bị ông Gio-an khiển trách vì đã lấy bà Hê-rô-đi-a là vợ của người anh, và vì tất cả các tội ác tiểu vương đã phạm.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 1 -
18Vậy, con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất; y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 3 -
26Thiên Chúa đã cho Tôi Trung của Người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em, bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
23Thật vậy, tôi thấy anh đang ứ đầy mật đắng và đang bị tội ác trói buộc."