Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trăng sao

Thánh Vịnh - Chương 8 -
4Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
 
Thánh Vịnh - Chương 136 -
9đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
35ĐỨC CHÚA phán thế này: Đấng cho mặt trời soi sáng ban ngày,
đặt trăng sao soi sáng ban đêm,
Đấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét,
danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh: