Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tranh giành, tranh đua

Macabê I - Chương 10 -
1Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa vua A-lê-xan-đê Ba-la và vua Đê-mết-ri-ô. Ông Giô-na-than được vua A-lê-xan-đê đặt làm thượng tế.
Thánh Vịnh - Chương 80 -
7Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu.
 
Khôn Ngoan - Chương 4 -
2Họ còn sống, người người noi gương,
họ khuất đi, ai ai cũng thương tiếc.
Trong cõi đời đời, đầu đội triều thiên, họ khải hoàn vinh hiển,
vì đã chiến thắng trong cuộc tranh đua
giành phần thưởng tuyệt vời.
 
Thư Philípphê - Chương 1 -
17Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích.

Huấn Ca - Chương 28 -
11Tự nhiên gây gổ là châm mồi cho lửa,
khi không giành giật là gây chuyện đổ máu.