Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trông cậy

Giuđitha - Chương 13 -
19Vì cho đến muôn đời muôn thuở,
những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa
sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi Người.
 
Macabê II - Chương 7 -
20Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.
Thánh Vịnh - Chương 25 -
3Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
21Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
18CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
22Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 38 -
16Lạy CHÚA, nơi Ngài con trông cậy;
lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa sẽ đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
1Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy Chúa
Thánh Vịnh - Chương 71 -
14Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,
và gia tăng lời tán tụng Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
74Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ,
vì con trông cậy ở lời Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
81Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,
con vẫn trông cậy ở lời Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
114Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ,
con vẫn trông cậy ở lời Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 130 -
7trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi,
bởi CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
 
Thánh Vịnh - Chương 146 -
1Phúc thay người trông cậy Chúa
Thánh Vịnh - Chương 147 -
11nhưng ưa chuộng những ai kính sợ CHÚA,
và trông cậy ở tình thương của Người.
 
Châm Ngôn - Chương 29 -
20Gặp phải người nói năng bộp chộp,
thà trông cậy đứa dốt còn hơn.
 
Khôn Ngoan - Chương 3 -
9Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.
 
Huấn Ca - Chương 2 -
6Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.
 
Huấn Ca - Chương 49 -
10Phần mười hai ngôn sứ khác,
ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ông lại nở hoa.
Quả vậy, các ông đã ủi an và giải thoát nhà Gia-cóp,
vì các ông luôn vững lòng trông cậy.
 
Isaia - Chương 8 -
17Tôi mong đợi ĐỨC CHÚA, Đấng ẩn mặt không nhìn nhà Gia-cóp,
tôi trông cậy vào Người.
 
Isaia - Chương 33 -
2Lạy ĐỨC CHÚA, xin thương xót chúng con,
chúng con trông cậy vào Ngài.
Mỗi buổi sáng, xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con;
xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.
 
Isaia - Chương 38 -
18Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài.
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.
 
Isaia - Chương 49 -
23Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi,
hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu.
Trước mặt ngươi, chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy,
sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi.
Ngươi sẽ rõ Ta là ĐỨC CHÚA,
và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ.
 
Giêrêmia - Chương 14 -
22Trong số chư thần của các dân tộc,
có thần nào làm được mưa chăng?
Có phải trời đổ được mưa rào,
hay chính Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con?
Chúng con trông cậy nơi Ngài,
vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó!
 
Ai Ca - Chương 3 -
24Tôi tự nhủ: "ĐỨC CHÚA là phần sản nghiệp của tôi,
vì thế nơi Người, tôi trông cậy."
 
Đanien - Chương 13 -
35Còn bà thì vừa khóc vừa ngước mắt lên trời, vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa.
Đanien - Chương 13 -
60Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa, Đấng cứu những kẻ trông cậy vào Người.
Hôsê - Chương 12 -
7Còn ngươi, nhờ Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ trở về.
Ngươi hãy giữ đức tín thành, công chính
và luôn trông cậy vào Thiên Chúa của ngươi.
 
Mikha - Chương 7 -
5Các ngươi đừng tin tưởng bạn bè,
đừng trông cậy vào người thân cận,
với kẻ chung chăn gối, coi chừng chớ hé môi.
 
Thư Rôma - Chương 4 -
18Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế.
Thư Rôma - Chương 5 -
4ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.
Thư Rôma - Chương 5 -
5Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.
Thư Rôma - Chương 8 -
20Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy
Thư Rôma - Chương 15 -
4Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 1 -
10Chính Người đã cứu và sẽ còn cứu chúng tôi khỏi một cái chết như thế. Người là Đấng chúng tôi trông cậy, Người sẽ còn cứu chúng tôi nữa.
Thư Côlôxê - Chương 1 -
5lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
13Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện.
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
5Xưa kia, các phụ nữ thánh thiện là những người trông cậy vào Thiên Chúa, cũng đã trang điểm như thế; họ đã phục tùng chồng.