Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trong sạch

Dân Số - Chương 5 -
28Nếu người đàn bà đó đã không thất tiết, nhưng vẫn trong sạch, thì sẽ không bị hại và sẽ sinh con.
 
Dân Số - Chương 9 -
13Còn người nào vẫn trong sạch, lại không đi xa, mà bỏ không mừng lễ Vượt Qua, thì người đó sẽ bị khai trừ khỏi đồng bào mình, vì nó đã không dâng lễ tiến lên ĐỨC CHÚA vào thời đã quy định; nó phải mang lấy tội mình.
 
Samuel II - Chương 22 -
21ĐỨC CHÚA xử tốt với tôi bởi tôi sống ngay lành,
Người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch.
 
Samuel II - Chương 22 -
25ĐỨC CHÚA thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành,
và vì tôi trong sạch như mắt người đã thấy.
 
Các Vua I - Chương 9 -
4Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước nhan Ta, như Đa-vít thân phụ ngươi, với tâm hồn trong sạch và ngay thẳng, mà thi hành mọi điều Ta truyền cho ngươi và tuân giữ các giới răn và luật pháp của Ta,
Tôbia - Chương 3 -
14Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch,
không hề vương ô uế của đàn ông;
 
Tôbia - Chương 3 -
14Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch,
không hề vương ô uế của đàn ông;
 
Macabê II - Chương 7 -
40Vậy anh đã chết mà vẫn hoàn toàn trong sạch và một niềm tin cậy vào Đức Chúa.
Gióp - Chương 8 -
6nếu anh trong sạch và ngay thẳng,
ngay từ bây giờ, Người sẽ chở che anh,
Người sẽ hoàn trả lại cho anh
địa vị của một người công chính.
 
Gióp - Chương 22 -
30Người giải thoát kẻ vô tội,
anh sẽ được giải thoát nhờ bàn tay trong sạch của anh.
 
Gióp - Chương 33 -
9"Tôi trong sạch, không phạm tội bất trung,
tôi tinh tuyền, chẳng hề vương tội lỗi.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
21CHÚA xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành.
Người ban thưởng cho tôi, vì tay tôi trong sạch.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
25CHÚA ban thưởng cho tôi, bởi tôi sống ngay lành,
và tay tôi trong sạch, như mắt Người đã thấy.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
21Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 73 -
1Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
Thiên Chúa nhân hậu biết dường nào với nhà Ít-ra-en,
với những kẻ có lòng trong sạch!
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
8Đường lối của kẻ gian ác thì quanh co,
hành động của người trong sạch thì ngay thẳng.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
12Có hạng người cứ cho mình là trong sạch
dù chưa được gột rửa khỏi vết nhơ.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
23bất khuất, từ bi và nhân ái,
cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh,
làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều,
thấu suốt mọi tâm can,
kể cả tâm can của những người trong sạch,
thông minh, tinh tế nhất.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
24Họ quả không coi trọng mạng sống
và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch.
Người này giăng bẫy sát hại người kia,
người ta giết nhau bằng thủ đoạn
hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình.
 
Huấn Ca - Chương 51 -
20Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan,
và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan.
Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu, nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ.
 
Mát-thêu - Chương 5 -
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
 
Luca - Chương 11 -
41Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
Thư Rôma - Chương 16 -
19Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu.
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
6Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối,
Thư Philípphê - Chương 2 -
15Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời,
Thư Timôthê 1 - Chương 1 -
5Lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến phát xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình.
Thư Timôthê 1 - Chương 3 -
9họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch.
Thư Timôthê 1 - Chương 4 -
12Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch.
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
2các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch.
 
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
22Anh đừng vội đặt tay trên ai, đừng cộng tác vào tội lỗi của người khác. Hãy giữ mình trong sạch.
 
Thư Timôthê 2 - Chương 1 -
3Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch, theo gót tổ tiên; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhở đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày.
Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
22Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch.
Thư Titô - Chương 1 -
15Mọi sự đều trong sạch với những người trong sạch. Nhưng với những kẻ nhiễm uế và không có đức tin, thì không có gì là trong sạch cả; trái lại, trí khôn và lương tâm của họ đã bị nhiễm uế.
Thư Titô - Chương 2 -
5biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm.
Thư Do Thái - Chương 9 -
13Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch,


www.thanhlinh.net