Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tư tưởng

Dân Số - Chương 24 -
16Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa,
và biết những tư tưởng của Đấng Tối Cao,
được Đấng Toàn Năng cho nhìn linh thị,
của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
9Hãy ý tứ đừng có trong lòng tư tưởng xấu này: "Sắp đến năm thứ bảy, năm tha nợ", mà nhìn người anh em nghèo của anh (em) với cặp mắt dữ dằn và không cho gì. Họ sẽ kêu lên ĐỨC CHÚA tố cáo anh (em) và anh (em) sẽ mang tội.
Sử Biên Niên I - Chương 28 -
9Phần con, Sa-lô-môn, con của cha, con hãy nhận biết Thiên Chúa của cha con mà trọn niềm phụng sự với tâm hồn phấn khởi, vì ĐỨC CHÚA dò xét mọi tâm can và thấu suốt mọi tư tưởng đang hình thành. Nếu con tìm kiếm Người, Người sẽ cho con được gặp; nhưng nếu con lìa xa Người, Người sẽ lìa bỏ con.
Giuđitha - Chương 8 -
14Quả thật, đối với các vị, tâm khảm con người đã khôn dò, suy tưởng con người đã khôn thấu, thì làm sao các vị có thể hiểu được Thiên Chúa, Đấng làm nên mọi sự, làm sao hiểu được tư tưởng và thấu suốt được dự tính của Người? Không, nhất định không, thưa anh em, đừng chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta.
Thánh Vịnh - Chương 10 -
4Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng:
"Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu! "
Tư tưởng nó chung quy là vậy.
 
Thánh Vịnh - Chương 92 -
6Lạy CHÚA, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay!
 
Thánh Vịnh - Chương 94 -
11Tư tưởng phàm nhân, CHÚA đều biết cả:
thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài!
 
Thánh Vịnh - Chương 139 -
17Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,
tính chung lại, ôi nhiều vô kể!
 
Giảng Viên - Chương 10 -
20Dù chỉ là trong tư tưởng,
bạn cũng đừng nguyền rủa nhà vua ;
dù là trong phòng ngủ, cũng chớ nguyền rủa người giàu có,
vì chim trời có thể đưa tiếng đi thật xa,
và loài có cánh sẽ đem lời thuật lại.
 
Khôn Ngoan - Chương 2 -
2Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt.
Hơi thở của ta là làn khói,
tư tưởng loé lên từ nhịp đập trái tim.
 
Khôn Ngoan - Chương 7 -
20thấu hiểu bản tính các sinh vật và bản năng các loài dã thú,
thấu hiểu các mãnh lực thần thiêng
và các tư tưởng của con người,
thấu hiểu các loài thảo mộc và công hiệu của rễ cây.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
14Chúng con vốn là loài phải chết,
tư tưởng không sâu, lý luận không vững.
 
Huấn Ca - Chương 23 -
2Tư tưởng con, ai sẽ lấy roi sửa trị,
tâm can con, ai sẽ dùng khôn ngoan dạy dỗ,
để đừng dung thứ những lầm lỗi của con,
cũng đừng làm ngơ trước tội con đã phạm?
 
Huấn Ca - Chương 24 -
29Vì tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương,
ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm.
 
Huấn Ca - Chương 25 -
5Sự khôn ngoan của các vị bô lão,
tư tưởng và ý kiến của các bậc danh nhân
thật đẹp đẽ chừng nào!
 
Huấn Ca - Chương 33 -
8Ấy là vì chúng đã được phân biệt
ngay trong tư tưởng của Đức Chúa.
Người đã ấn định thời tiết và các ngày lễ khác nhau.
 
Huấn Ca - Chương 37 -
17Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh
hướng về bốn lãnh vực:
 
Isaia - Chương 55 -
7Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương -,
về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
 
Isaia - Chương 55 -
8Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 55 -
9Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
 
Giêrêmia - Chương 4 -
14Hỡi Giê-ru-sa-lem,
hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ.
Đến bao giờ lòng ngươi còn ấp ủ những tư tưởng hư đốn?
 
Baruc - Chương 2 -
8Thế mà chúng tôi chẳng cầu xin tôn nhan Đức Chúa giúp mỗi người từ bỏ những tư tưởng xấu xa trong tâm hồn.
Êdêkien - Chương 38 -
10ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Trong ngày ấy, ngươi sẽ nảy ra những tư tưởng, trong lòng ngươi mưu đồ kế hoạch độc ác.
Đanien - Chương 7 -
28Đến đây câu truyện kết thúc.
Các tư tưởng của tôi, Đa-ni-en, làm tôi rất xao xuyến; mặt tôi biến sắc. Nhưng tôi giữ những sự ấy trong lòng.
 
Mát-thêu - Chương 16 -
23Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
 
Mác-cô - Chương 8 -
33Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
 
Luca - Chương 11 -
17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.
Thư Rôma - Chương 11 -
34Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
16Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người? Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 3 -
20Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 10 -
5và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Ki-tô.
Thư Êphêsô - Chương 4 -
17Vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ.
Thư Côlôxê - Chương 1 -
21Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em.
Thư Côlôxê - Chương 2 -
1Sống theo đức tin chân chính chứ không theo những tư tưởng sai lạc
Thư Côlôxê - Chương 2 -
8Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô.
 
Thư Do Thái - Chương 4 -
12Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.
Thư Phêrô 1 - Chương 4 -
1Vậy, chính vì Đức Ki-tô đã chịu đau khổ trong thân xác, nên anh em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới: ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi,


www.thanhlinh.net