Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tự kiêu, tự đại

Thủ Lãnh - Chương 7 -
2ĐỨC CHÚA phán bảo ông: "Đám dân ở với ngươi quá đông; Ta không trao quân Ma-đi-an vào tay chúng được, kẻo Ít-ra-en lại tự phụ phạm đến Ta, khi cho rằng "Chính tay tôi đã cứu tôi.
Thánh Vịnh - Chương 49 -
14Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó,
bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây.
 
Châm Ngôn - Chương 13 -
10Tự mãn tự kiêu chỉ gây ra cãi cọ,
nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan.
 
Isaia - Chương 2 -
11Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống,
con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục;
trong ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn.
 
Isaia - Chương 2 -
17Người phàm tự kiêu sẽ bị khuất phục,
và con người ngạo nghễ rồi sẽ bị hạ xuống;
ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn.
 
Êdêkien - Chương 7 -
20Cậy vào các đồ trang sức lộng lẫy của mình, chúng kiêu căng tự phụ và làm ra các hình ảnh ghê tởm, các ngẫu tượng gớm ghiếc. Vì thế, đối với chúng, Ta sẽ biến những thứ đó thành đồ ô uế,
Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
29hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người.
Thư Côrintô 2 - Chương 10 -
7Anh em hãy nhìn nhận những gì sờ sờ trước mắt. Nếu có ai tự phụ mình thuộc về Đức Ki-tô, thì hãy nhận thức một lần nữa điều này: họ thuộc về Đức Ki-tô làm sao, thì chúng tôi cũng vậy.
Thư Côrintô 2 - Chương 11 -
12Điều tôi làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để những kẻ muốn có cơ hội tự phụ là những người ngang hàng với chúng tôi, không còn cơ hội đó nữa.
Thư Giacôbê - Chương 4 -
16thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu.


www.thanhlinh.net