Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuyệt vọng

Macabê II - Chương 9 -
18Nhưng đau đớn vẫn không giảm chút nào, vì án công minh của Thiên Chúa đã giáng xuống. Trong tình trạng tuyệt vọng, vua đã viết cho người Do-thái một lá thư được ghi lại dưới hình thức một lời thỉnh nguyện, nội dung như sau:
 
Gióp - Chương 6 -
26Phải chăng lời nói là điều các anh muốn bắt bẻ?
Nhưng lời nói của người tuyệt vọng,
cứ để mặc cho gió cuốn đi!
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
19Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,
kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.
 
Khôn Ngoan - Chương 11 -
7được dùng để trị tội ra lệnh giết trẻ thơ,
Chúa ban cho dân nguồn nước dồi dào
khi họ đã đến hồi tuyệt vọng.
 
Huấn Ca - Chương 41 -
2Hỡi tử thần, phán quyết của ngươi hay thật
đối với kẻ bần cùng, với người thiếu sức khoẻ,
với người già nua tuổi tác, lo lắng trăm chiều,
với người tuyệt vọng, không còn kiên nhẫn nữa.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 4 -
8Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;


www.thanhlinh.net