Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vết chân

Thủ Lãnh - Chương 5 -
15Các lãnh tụ Ít-xa-kha theo bà Đơ-vô-ra.
Náp-ta-li trung thành với Ba-rắc,
chạy theo vết chân ông trong thung lũng.
Trong các thị tộc của Rưu-vên,
bàn bạc thì thật là sôi nổi!
 
Gióp - Chương 13 -
27đã tra chân con vào cùm, theo dõi mọi đường nẻo con đi,
và dò xét mọi dấu chân con bước.
 
Gióp - Chương 23 -
11Chân tôi bước theo vết chân Người,
tôi đã giữ đúng đường của Người, không trệch hướng.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
5dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
20Đường của Chúa băng qua biển rộng,
lối của Ngài rẽ nước mênh mông,
mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài.
 
Diễm Ca - Chương 1 -
8Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân, nếu quả nàng không biết,
thì hãy ra đi theo vết chân đàn cừu,
mà dẫn dê con của nàng đi ăn quanh các lều mục tử.
Chàng
 
Đanien - Chương 14 -
19Ông Đa-ni-en cười và giữ vua lại, không để vua đi vào bên trong. Rồi ông nói: "Xin đức vua coi nền nhà và xem đây là những vết chân của ai."
Đanien - Chương 14 -
20Vua nói: "Ta thấy vết chân đàn ông, đàn bà và con trẻ."


www.thanhlinh.net