Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vô ích

Giuđitha - Chương 11 -
11Vậy giờ đây tôi xin nói để chủ tướng khỏi mất công vô ích là cái chết sẽ giáng xuống trên họ nhãn tiền, vì tội lỗi đang vây hãm họ, bởi họ chọc giận Thiên Chúa của họ, mỗi khi vi phạm điều không được phép.
Gióp - Chương 9 -
29Vậy nếu con đã làm điều dữ,
thì nhọc nhằn vô ích mà làm chi?
 
Gióp - Chương 15 -
3hoặc dùng những lời vô tích sự, dùng những lời vô ích
mà biện hộ cho mình?
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
17Thật hoàn toàn vô ích
khi chim nhìn thấy lưới người giăng.
 
Khôn Ngoan - Chương 1 -
11Vậy, hãy giữ mình, chớ kêu ca vô ích,
giữ miệng lưỡi, đừng nói xấu gièm pha.
Nói chùng nói lén luôn gây hậu quả,
ăn gian nói dối giết hại linh hồn.
 
Isaia - Chương 1 -
13Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.
Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng,
ngày sa-bát, ngày đại hội,
không chịu nổi những người cứ phạm tội ác
rồi lại cứ lễ lạt linh đình.
 
Giêrêmia - Chương 6 -
29Ống bễ thổi phì phò, chì chảy tan trong lửa.
Nhưng tôi luyện đến đâu cũng vô ích:
Gỉ sét vẫn chẳng chịu bung ra.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
12Nhưng chúng sẽ nói: "Vô ích! Chúng tôi sẽ theo ý định của chúng tôi, và mỗi người cứ cố chấp theo lòng dạ xấu xa của mình."
 
Giêrêmia - Chương 32 -
5Sau đó Xít-ki-gia-hu sẽ bị bắt sang Ba-by-lon và ở lại đó cho tới khi Ta thăm viếng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Vì thế, các ngươi có chống cự quân Can-đê cũng vô ích."
 
Giêrêmia - Chương 46 -
11Hãy lên Ga-la-át lấy dầu thoa, hỡi trinh nữ con gái Ai-cập!
Ngươi có lấy thuốc nhiều cũng vô ích,
vết thương của ngươi sẽ chẳng lành!
 
Êdêkien - Chương 24 -
12Nhưng vất vả bao nhiêu cũng vô ích! Khối han rỉ vẫn không bong ra khỏi nồi, dù đã bị lửa thiêu.
Nakhum - Chương 3 -
1Ni-ni-vê chuẩn bị, nhưng vô ích
Mát-thêu - Chương 12 -
36Tôi nói cho các người hay: đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói.
Mát-thêu - Chương 15 -
9Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
 
Mác-cô - Chương 7 -
7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
2Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
58Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.
 
Thư Galát - Chương 2 -
2Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải, và đã trình bày cho người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, -cách riêng cho các vị có thế giá-, vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích.
Thư Galát - Chương 2 -
21Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích.
 
Thư Êphêsô - Chương 5 -
11Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng.
Thư Philípphê - Chương 2 -
16là làm sáng tỏ Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Ki-tô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 2 -
1Thật vậy, thưa anh em, chính anh em biết rằng việc anh em đón tiếp chúng tôi không phải vô ích.
 
Thư Thêxalônica 1 - Chương 3 -
5Chính vì vậy mà không chịu nổi nữa, tôi đã sai người đi hỏi cho biết lòng tin của anh em ra sao, sợ rằng tên cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công lao khó nhọc của chúng tôi trở nên vô ích.
 
Thư Titô - Chương 3 -
9Còn những cuộc tranh luận điên rồ, những chuyện gia phả, những vụ cãi cọ, xung đột về Lề Luật, anh hãy tránh xa: những cái đó vô ích và rỗng tuếch.
Thư Do Thái - Chương 7 -
18Như vậy, một đàng, quy luật cũ đã bị bãi bỏ, vì có nhược điểm và vô ích,