Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vỗ tay

Các Vua II - Chương 11 -
12Ông Giơ-hô-gia-đa rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn Chứng Ước. Người ta phong vương và xức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên: "Vạn tuế đức vua! "
 
Gióp - Chương 27 -
23Nhìn thấy nó, thiên hạ vỗ tay nhạo cười,
và huýt sáo tại khắp nơi nó ở.
 
Gióp - Chương 34 -
37đã phạm bao tội lỗi, ông lại còn bất trung,
nhìn chúng ta, ông vỗ tay cười nhạo
và gia tăng lời chống báng Thiên Chúa."
 
Thánh Vịnh - Chương 47 -
2Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!
 
Thánh Vịnh - Chương 98 -
8Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,
đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan CHÚA.
 
Huấn Ca - Chương 12 -
18Nó sẽ lắc đầu vỗ tay,
nói về con đủ điều mà để lộ chân tướng nó.
 
Isaia - Chương 55 -
12Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan,
rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự.
Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò,
cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay.
 
Ai Ca - Chương 2 -
15Thiếu nữ Giê-ru-sa-lem ơi, kẻ qua người lại nhạo báng ngươi,
vỗ tay, huýt sáo, lắc đầu cười: "Phải chăng đây Đô Thị
từng được gọi là tuyệt thế giai nhân,
là niềm vui cho toàn cõi địa cầu? "
 
Êdêkien - Chương 21 -
19Phần ngươi, hỡi con người, hãy tuyên sấm, hãy vỗ tay.
Gươm sẽ tàn sát gấp hai, ba lần;
đó là lưỡi gươm gây chết chóc,
lưỡi gươm to lớn giết hại bao người, đe doạ khắp chung quanh,
 
Êdêkien - Chương 21 -
22Cả Ta nữa, Ta cũng sẽ vỗ tay, sẽ trút cơn lôi đình thịnh nộ.
Ta là ĐỨC CHÚA, chính Ta đã phán.
Vua Ba-by-lon ở ngã ba đường
 
Nakhum - Chương 3 -
19Vết đòn của ngươi không thuốc chữa lành,
vết trọng thương hết đường cứu chữa.
Được tin ngươi mắc hoạ, mọi người đều vỗ tay.
Quả thật, có ai không bị ngươi làm khổ?