Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vòng tay

Samuel II - Chương 12 -
8Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa.
Thánh Vịnh - Chương 22 -
10Đưa con ra khỏi thai bào,
vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.