Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vua chúa

Sáng Thế Ký - Chương 17 -
6Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi.
Sáng Thế Ký - Chương 17 -
16Ta sẽ chúc phúc cho nó, Ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó, nó sẽ trở thành những dân tộc; vua chúa các dân sẽ phát xuất từ nó.
Sáng Thế Ký - Chương 35 -
11Thiên Chúa phán với ông: "Ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngươi hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Một dân tộc và một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ từ ngươi mà ra, và vua chúa sẽ phát xuất từ lòng ngươi.
Samuel I - Chương 10 -
25Ông Sa-mu-en nói cho dân biết quyền hành vua chúa, ghi chép vào một quyển sách và đặt trước nhan ĐỨC CHÚA. Rồi ông Sa-mu-en cho toàn dân ai nấy về nhà mình.
 
Các Vua I - Chương 1 -
18Nhưng bây giờ, này, A-đô-ni-gia đã làm vua, thế mà đức vua chúa thượng của tiện thiếp vẫn không hay biết.
Các Vua I - Chương 1 -
20Nhưng, chính nơi ngài, tâu đức vua chúa thượng của tiện thiếp, nơi ngài toàn thể Ít-ra-en đều để mắt trông chờ, xem ngài sẽ phán quyết cho ai lên kế vị ngài trên ngai báu của đức vua chúa thượng của tiện thiếp.
Các Vua I - Chương 1 -
21Thành ra khi đức vua chúa thượng của tiện thiếp đã an nghỉ với tổ tiên, thì tiện thiếp cùng với Sa-lô-môn con của tiện thiếp sẽ phải mang tội."
 
Các Vua I - Chương 1 -
24Ông Na-than nói: "Thưa đức vua chúa thượng tôi, thế ra chính ngài đã phán quyết: "A-đô-ni-gia-hu sẽ làm vua kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai của ta.
Các Vua I - Chương 1 -
27Nếu sự việc này đã do đức vua chúa thượng tôi quyết định, thì đúng là ngài đã không cho các bề tôi của ngài biết: ai sẽ lên kế vị trên ngai báu của đức vua chúa thượng tôi."
 
Các Vua I - Chương 1 -
36Ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa thưa lại với vua và nói: "A-men, xin ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của đức vua chúa thượng của hạ thần phán như vậy!
Các Vua I - Chương 1 -
37Xin ĐỨC CHÚA cũng ở với vua Sa-lô-môn như đã ở với đức vua chúa thượng của hạ thần và làm cho ngai báu của người trở nên vĩ đại hơn ngai báu của đức vua Đa-vít chúa thượng của hạ thần."
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
21nhưng Chúa không để cho ai ức hiếp họ;
vì thương họ, Người la rầy vua chúa:
 
Sử Biên Niên I - Chương 21 -
3Ông Giô-áp thưa: "Xin ĐỨC CHÚA tăng dân Người lên gấp trăm! Thưa đức vua chúa thượng tôi, tất cả những người đó lại không phải là bề tôi của chúa thượng tôi sao? Vậy tại sao chúa thượng tôi lại muốn điều tra như thế? Tại sao bắt Ít-ra-en phải mang tội? "
Étra - Chương 9 -
7Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang; chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay.
Nơkhemia - Chương 9 -
24Và con cháu họ đã vào chiếm lấy đất đai.
Trước mặt họ, Chúa đã hạ nhục người Ca-na-an
là dân cư trong xứ
Ngài đã trao nộp cư dân vào tay họ,
vua chúa là thứ dân, để họ muốn làm gì mặc ý.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
32Vậy giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ,
Thiên Chúa cao cả, uy hùng và đáng sợ,
Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa,
xin Ngài đừng coi nhẹ mọi nỗi gian truân
giáng xuống trên chúng con, trên vua chúa, quan quyền,
trên tư tế, ngôn sứ cùng bao tổ phụ và toàn thể dân Ngài,
từ thời các vua chúa Át-sua cho đến ngày nay nữa.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
34Hơn nữa, vua chúa và quan quyền,
tư tế và tổ tiên chúng con
đã không tuân giữ Lề Luật Chúa,
không quan tâm đến những mệnh lệnh của Ngài
cũng như các chỉ thị Ngài dùng để răn dạy họ.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
35Khi vua chúa còn cai trị lãnh thổ,
giữa bao nhiêu của cải Chúa ban,
trong miền đất phì nhiêu bát ngát
Chúa trải rộng ra trước mặt họ,
họ đã không phụng sự Ngài,
không từ bỏ các việc làm xấu xa.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
37Đất đai trổ sinh nhiều hoa trái
là để cho vua chúa nước ngoài,
Ngài đặt họ lên cai trị chúng con
vì tội lỗi chúng con đã phạm.
Họ mặc tình thống trị người và vật của chúng con.
Tình cảnh của chúng con thật là quẫn bách! "
 
Macabê I - Chương 1 -
2Sau đó vua đánh nhiều trận, chiếm nhiều thành trì và giết các vua chúa trong vùng.
Macabê I - Chương 2 -
48Họ đã dành lại Lề Luật từ tay dân ngoại và vua chúa, không để cho kẻ tội lỗi thắng thế.
 
Macabê I - Chương 3 -
7Ông làm cho vua chúa phải ngậm đắng nuốt cay ;
nhờ chiến tích của ông, tổ phụ Gia-cóp được vui lòng thoả dạ ;
tới muôn đời, nhắc nhở đến ông vẫn còn là một mối phúc.
 
Macabê I - Chương 10 -
58Vua A-lê-xan-đê nghênh đón vua Pơ-tô-lê-mai và vua này đã gả ái nữ Cơ-lê-ô-pát cho vua A-lê-xan-đê. Đám cưới đã được tổ chức ở Pơ-tô-lê-mai thật linh đình, xứng bậc vua chúa.
Macabê I - Chương 14 -
13Quân xâm lăng, ông đánh bạt khỏi xứ
vào thời ấy, vua chúa bị đánh tơi bời.
 
Gióp - Chương 12 -
18Người gỡ bỏ cân đai của vua chúa
và bắt họ phải dùng khố thắt lưng.
 
Gióp - Chương 34 -
18Chính Người gọi vua chúa là "quân vô lại",
kêu vương hầu là "phường gian ác"!
 
Thánh Vịnh - Chương 2 -
2Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
chống lại ĐỨC CHÚA,
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
 
Thánh Vịnh - Chương 2 -
10Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!
 
Thánh Vịnh - Chương 48 -
5Kìa vua chúa toa rập với nhau,
cùng tiến quân một lúc.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
30Từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem,
là nơi vua chúa về triều cống,
 
Thánh Vịnh - Chương 76 -
13Người đập tan khí thế bao thủ lãnh,
gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
28Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,
cao cả hơn vua chúa trần gian.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
14Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ;
vì thương họ, Người la rầy vua chúa:
 
Thánh Vịnh - Chương 148 -
11Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ,
khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian,
 
Thánh Vịnh - Chương 149 -
8để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương hầu,
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
15Chính nhờ ta, mà vua chúa biết cầm quyền trị nước,
các thủ lãnh có những phán quyết công bình.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
28Thằn lằn, ta bắt được bằng tay,
nhưng nó sống cả nơi đền đài vua chúa.
 
Giảng Viên - Chương 2 -
8Tôi cũng đã trích trữ bạc, vàng và vật quý do vua chúa để lại và từ các tỉnh đem về. Tôi đem đào kép về ca hát, mời mỹ nữ cung phi đến, hưởng mọi thú vui của con cái loài người.
Khôn Ngoan - Chương 6 -
1Bậc vua chúa phải tìm kiếm Đức Khôn Ngoan
Khôn Ngoan - Chương 6 -
9Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền,
những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị
để chư vị học biết lẽ khôn ngoan,
mà khỏi phải sẩy chân trật bước.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
8Con người muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm ư ?
Thì chính Đức Khôn Ngoan biết rõ quá khứ
và đoán đúng tương lai,
thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ,
biết trước các dấu lạ điềm thiêng, cũng như các thành tựu
diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác.
Vua chúa cần có Đức Khôn Ngoan
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
16Ngày tháng trôi qua, thói vô đạo này càng được củng cố,
được tuân hành giống như luật buộc.
Theo lệnh vua chúa truyền,
phải tôn thờ hình tượng chạm trổ :
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
17Những người vì ở xa
không thể diện kiến long nhan để thờ kính,
thì từ xa đã hoạ lại dung nhan,
làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính,
rồi xum xoe tâng bốc ông vua vắng mặt,
như thể ông có mặt ở đó.
 
Khôn Ngoan - Chương 18 -
11Nô lệ hay chủ nhân đều chung một hình phạt,
thứ dân hay vua chúa đều khổ sở như nhau,
 
Huấn Ca - Chương 8 -
2Đừng tranh chấp với người giàu,
kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại con;
vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng
và lòng dạ vua chúa ngả nghiêng.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
3Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển
đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn,
 
Isaia - Chương 14 -
18Mọi vua chúa các dân tộc
đều an nghỉ trong vinh quang, ai có mồ người nấy.
 
Isaia - Chương 24 -
21Ngày ấy, trên trời, ĐỨC CHÚA sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc,
dưới đất, Người trừng trị vua chúa trần gian.
 
Isaia - Chương 41 -
2Từ phương Đông, ai đã cho xuất hiện người hùng
đi mở đường cho nền công chính?
Ai trao vào tay ông các dân các nước,
bắt mọi vua chúa phải phục quyền?
Đao kiếm của ông làm chúng hoá ra như tro bụi,
cung nỏ của ông khiến chúng tán loạn tựa cọng rơm.
 
Isaia - Chương 49 -
7Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình kinh tởm,
với người làm tôi mọi cho bạo chúa,
ĐỨC CHÚA là Đấng Cứu Chuộc và là Đức Thánh của Ít-ra-en,
Người phán thế này:
Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy
vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung thành,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng đã tuyển chọn ngươi.
 
Isaia - Chương 49 -
23Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi,
hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu.
Trước mặt ngươi, chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy,
sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi.
Ngươi sẽ rõ Ta là ĐỨC CHÚA,
và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ.
 
Isaia - Chương 52 -
15cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.
 
Isaia - Chương 60 -
3Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
 
Isaia - Chương 60 -
10Con cái khách ngoại kiều sẽ tái thiết thành luỹ của ngươi,
việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần.
Phải, trong lúc giận dữ, Ta đã đánh phạt,
nhưng vì ân tình, Ta lại xót thương ngươi.
 
Isaia - Chương 60 -
11Các cửa thành ngươi sẽ luôn luôn mở rộng,
ngày đêm không đóng lại bao giờ,
để người ta đem nộp cho ngươi của cải muôn dân,
để vua chúa của chúng đến trình diện.
 
Isaia - Chương 60 -
16Ngươi sẽ thưởng thức nguồn phú túc của chư dân,
hưởng dùng sự giàu sang của vua chúa.
Ngươi sẽ biết rằng: Ta là ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi,
và Đấng cứu chuộc ngươi chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.
 
Giêrêmia - Chương 2 -
26Kẻ trộm xấu hổ khi bị bắt thế nào,
con cái nhà Ít-ra-en cũng thẹn thùng như vậy.
Tất cả bọn chúng cùng vua chúa và thủ lãnh,
tư tế và ngôn sứ đều xấu hổ thẹn thùng,
 
Giêrêmia - Chương 25 -
14Vì cả chúng nữa, chúng cũng sẽ bị các dân tộc hùng cường và các vua chúa quyền uy bắt làm tôi, và Ta sẽ trả cho chúng tuỳ theo những hành vi và những việc tay chúng làm.
 
Giêrêmia - Chương 25 -
18Đó là Giê-ru-sa-lem và các thành miền Giu-đa, các vua chúa và các thủ lãnh của thành, để biến chúng nên chốn hoang tàn, nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng và đầu đề châm chọc;
Giêrêmia - Chương 27 -
7Mọi dân tộc sẽ phải làm tôi nó cũng như con cháu nó, cho tới khi đến thời của xứ sở nó, đến lượt nó phải làm tôi các dân tộc mạnh mẽ và các vua chúa hùng cường.
Giêrêmia - Chương 50 -
41Này đây, một dân đến từ phương Bắc,
một dân lớn và rất nhiều vua chúa xuất hiện từ tận cùng trái đất.
 
Ai Ca - Chương 4 -
12Vua chúa trần gian cùng dân cư thế giới
không làm sao tin nổi
rằng kẻ thù cùng với quân áp bức
lại qua được cửa thành Giê-ru-sa-lem.
 
Baruc - Chương 2 -
19Vì lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con không dựa vào công đức của cha ông và vua chúa chúng con mà giãi bày cơ sự trước nhan Ngài.
Baruc - Chương 6 -
50Sớm muộn gì người ta cũng sẽ nhận ra rằng những khúc gỗ sơn son thiếp vàng kia chỉ là dối trá. Mọi dân tộc và vua chúa đều thấy rõ rằng chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm do tay con người làm ra, và nơi chúng không hề có một tác động thần linh nào cả.
Baruc - Chương 6 -
65Vì chúng chẳng thể giáng hoạ hay giáng phúc cho vua chúa,
Êdêkien - Chương 27 -
33Trước kia, khi ngươi dùng đường biển
đưa hàng đi khắp chốn, bao dân nước đã được mãn nguyện;
vì lắm của lại nhiều hàng,
ngươi đã làm giàu cho vua chúa trên mặt đất.
 
Êdêkien - Chương 27 -
35Mọi dân cư trên các hải đảo đều kinh ngạc về chuyện của ngươi.
Vua chúa của họ rụng rời kinh hãi và thất vọng ra mặt.
 
Êdêkien - Chương 32 -
10Ta sẽ làm cho nhiều dân phải sững sờ trước tình cảnh của ngươi; vua chúa của chúng phải rụng rời kinh hãi về chuyện của ngươi, khi Ta vung gươm trước mặt chúng. Chúng run khiếp liên hồi, ai nấy đều lo sợ cho mạng sống mình vào ngày ngươi sụp đổ.
Êdêkien - Chương 32 -
29Đó là Ê-đôm, vua chúa và tất cả các ông hoàng của nó, tuy dũng cảm nhưng vẫn bị đặt vào số những kẻ bị gươm đâm. Chúng sẽ nằm chung với những kẻ không cắt bì và với những kẻ đã sa xuống hố.
 
Đanien - Chương 9 -
6Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ.
Đanien - Chương 9 -
8Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài.
Hôsê - Chương 5 -
1Tư tế và vua chúa quan quyền đưa dân tới suy vong
Khácgai - Chương 2 -
22Ta sẽ lật đổ ngai vàng các vua chúa và sẽ tiêu diệt sức mạnh các vương quốc trên trần gian. Ta sẽ lật đổ xe trận cùng người lái xe, kỵ binh cùng chiến mã sẽ ngã quỵ, người này gục trên gươm người kia.
Mát-thêu - Chương 10 -
18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.
Mát-thêu - Chương 17 -
25Ông đáp: "Có chứ! " Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? "
Mác-cô - Chương 13 -
9"Phần anh em, anh em hãy coi chừng! Người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng và các hội đường; anh em sẽ bị đánh đòn; anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết.
Luca - Chương 10 -
24Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."
 
Luca - Chương 21 -
12"Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 4 -
26Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống lại Đức Chúa, chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 9 -
15Nhưng Chúa phán với ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en.
Thư Timôthê 1 - Chương 2 -
2cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh.
Khải Huyền - Chương 6 -
15Vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu sang, kẻ quyền thế, và mọi người, nô lệ hay tự do, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá.
Khải Huyền - Chương 10 -
11Và có tiếng bảo tôi: "Một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa."
 
Khải Huyền - Chương 16 -
14Chúng quả là những thần khí của ma quỷ, chúng làm những dấu lạ và đi đến với vua chúa trên khắp cả thiên hạ, nhằm tập hợp họ lại để giao chiến trong Ngày lớn lao của Thiên Chúa Toàn Năng. -
Khải Huyền - Chương 17 -
2Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và những người sống trên mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó."
Khải Huyền - Chương 17 -
18Người đàn bà ông đã thấy, là Thành vĩ đại nắm vương quyền thống trị vua chúa trần gian."
 
Khải Huyền - Chương 18 -
3bởi vì mọi nước đã uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó, vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và các con buôn trên trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của nó! "
 
Khải Huyền - Chương 18 -
9Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm và sống xa hoa với nó, sẽ đấm ngực khóc than nó, khi thấy khói từ đám cháy thiêu huỷ nó.
Khải Huyền - Chương 19 -
18để ăn thịt vua chúa, thịt dũng tướng hùng binh, thịt chiến mã và kỵ binh, thịt mọi người, tự do cũng như nô lệ, trẻ nhỏ cũng như người lớn! "
 
Khải Huyền - Chương 19 -
19Tôi lại thấy Con Thú và vua chúa trên mặt đất, cùng với các đạo quân của chúng, tụ tập lại để giao chiến với Đấng cỡi ngựa và đạo quân của Người.
Khải Huyền - Chương 21 -
24Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó.