Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui cười

Sử Biên Niên I - Chương 15 -
29Khi Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA tiến vào Thành vua Đa-vít, bà Mi-khan, con vua Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Đa-vít nhảy múa vui cười, thì sinh lòng khinh dể.
 
Giảng Viên - Chương 3 -
4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
 
Giảng Viên - Chương 7 -
3Phiền muộn thì tốt hơn vui cười,
vì bộ mặt rầu rĩ giúp lòng người được cải thiện.
 
Isaia - Chương 22 -
2hỡi thành phố đầy tiếng ồn ào huyên náo,
hỡi đô thị vui cười ầm ĩ?
Trong các ngươi, những người đã bị đâm
đâu phải bị gươm đâm, đâu có chết vì giao chiến?
 
Isaia - Chương 23 -
7Phải chăng thành đó chính là nơi các ngươi đã vui cười ầm ĩ,
là thành đã có từ thuở xa xưa,
đã từng đi chiếm ngụ tận những miền viễn xứ?
 
Hôsê - Chương 9 -
1Hỡi Ít-ra-en, chớ vui cười,
đừng hớn hở như phường dân ngoại.
Ngươi đã bỏ Thiên Chúa ngươi mà làm điếm
và mong được trả công trên mọi sân đập lúa.
 
Luca - Chương 6 -
21"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
 
Luca - Chương 6 -
25"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
 


www.thanhlinh.net