Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đi tìm Cha

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
CN IV MV / A 
Bài đọc 1 : ( Is. 7: 10-14). Bài đọc 2 : ( Rm. 1: 1-7)
Tin Mừng : ( Mt. 1: 18-25)
 
ĐI TÌM CHA
 
Vào năm 733 trước Công nguyên, Teglat Phalasar làm vua đế quốc At sua, muốn thôn tính các nước nhỏ chung quanh làm chư hầu. Nghe tin ấy, hai nước Syria và Israel rủ Akhát, vua Giuda liên minh chống lại đế quốc Atsua; nhưng vua Akhát không đồng ý với hai nước láng giềng, lại đi cầu cứu vua Atsua, và tự nhận mình là con của Teglat Phalasar, hòng mong Guida thoát khỏi nô lệ của Atsua. Vì thế, Syria và Israel kéo quân chinh phạt Akhát; vua Atsua biết thế, nhưng cũng không bênh đỡ. Thấy vậy, vua Akhát liền lấy châu báu trong đền thờ Giêrusalem mà dâng cho vua 
Átsua để cầu viện. Vua Akhát còn thiêu sống con trai mình để tế thần Đama; ông còn lập tế đàn thờ thần ngoại ngay trong đền thờ Giêrusalem. Ông thật đắc tội với Chúa! 
 
Thế nhưng Thiên Chúa vẫn không xử phạt ông, lại sai ngôn sứ đến động viên  ông cầu xin Chúa cho ông một dấu lạ để ông tin vào quyền năng của Ngài: “ Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Akhát, có thể đã nhận biết lỗi của mình, hoặc không thật lòng tin tưởng và trông cậy vào lòng khoan dung của Thiên Chúa, nên ông đã thưa với Chúa:“ Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa”. Và tiên tri Isaia đã nói với ông: “ Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa sao? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu, nầy đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” ( Is 7: 10-14)
 
 
Và hơn 700 năm sau, lời hứa ấy lại được nhắc lại cho ông Giuse. Sự việc đã xảy ra như thế này: “ Bà Maria đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng của Thiên Chúa. 
 
Việc Trinh Nữ Maria thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần thì chắc chắn chỉ có Trinh Nữ Maria và sứ thần Gabriel biết. Làm sao ông Guise biết bà Maria có thai, nếu không phải chính bà Maria nói với ông khi vừa đính hôn! 
 
“Ông Giuse, chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo”. Ông toan tính như vậy, dù ông không trực tiếp tố giác bà Maria, thì việc ông âm thầm trốn đi cũng gián tiếp làm việc ấy. Ông đã biết sự việc như thế, nhưng có lẽvì là một người công chính, vì lòng khiêm tốn, ông chỉ là một người thợ mộc tầm thường ở làng Nadarét, ông cảm thấy mình không xứng đáng với chức vụ làm cha con trẻ ấy, nên ông tìm cách rút lui. 
 
Trinh Nữ Maria, khi nghe sứ thần Thiên Chúa báo tin: “ Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đạt tên là Giêsu..”, Trinh Nữ đã thưa với sứ thần: “ Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng”; sau khi nghe sứ thần giải thích, Trinh Nữ đã chấp nhận : “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (xem Lc. 1: 28-38). 
 
Cũng tương tự như thế, khi biết hôn thê của mình đã có thai, ông Giuse cũng hoang mang. Trong lúc đang hoang mang như thế, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “ Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Tất cả những sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:  Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên- Chúa- ở- cùng- chúng-ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” ( Mt. 1: 18- 24). 
 
Ông Guise âm thầm hành động: định tâm bỏ bà cách kín đáo, nhưng khi được sứ thần giải thích, ông không nói một lời nào, chỉ âm thầm xin vâng bằng hành động: “ông làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”. Trong tương lai, ông được báo mộng hai lần nữa, và lần nào  ông cũng âm thầm xin vâng bằng hành động: Được báo mộng, đang đêm, ông chỗi dậy đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập để tránh bàn tay hung ác của Hêrôđê, và một lần nữa, được báo mộng, đang đêm, ông lại chỗi dậy đưa mẹ con trở về quê nhà để thự hiện sứ vụ cứu dân.
 
Nếu việc toan tính rút lui thành sự thật, thì số phận của bà Maria sẽ ra sao và Con Trẻ Giêsu sẽ là một đứa trẻ như thế nào!
 
Nếu ông Guise không toan tính âm thầm bỏ đi khi hay biết bà Maria đã có thai trước khi về chung sống với nhau thì sứ thần đã không hiện ra; mà sứ thần không báo mộng, thì ai tin là Con Trẻ Giêsu là Con Thiên Chúa, được thụ thai trong lòng Trinh Nữ Maria do quyền năng của Chúa Thánh Thần! và theo luật pháp Con Trẻ Giêsu cũng chỉ là một người con của ông Giuse và bà Maria theo xác thịt. 
 
Nhưng nhờ báo mộng với ông Guise, chúng ta biết con trẻ Giêsu là con bởi máu huyết của bà Maria, đồng thời là Con Thiên Chúa, do ý muốn của Thiên Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần mà Trinh nữ Maria sinh con trẻ Giêsu, chứ không phải do ý muốn của ông Giuse và bà Maria. 
 
Thiên Chúa Cha đã có kế hoạch tìm cho con mình một người cha, và Ngài đã tìm được người cha ấy khi ông Guise bằng lòng đón bà Maria về nhà mình. Ông Guise chỉ là cha nuôi, và là một người cha theo pháp luật để Con Thiên Chúa sinh ra thuộc dòng tộc Đavít
 
Xét về nhân bản, Con Trẻ có tên là Giêsu, có cha mẹ là ông Guise và bà Maria thuộc dòng dõi con cháu Đavít, quê quán ở Nadarét. 
Nhưng xét về thiên tính, thì Con Trẻ Giêsu lại từ trời xuống nơi cung lòng của một trinh nữ là “ do quyền năng của Chúa Thánh Thần”. 
Con Trẻ Giêsu sinh ra không phải chỉ thuộc một gia đình, một dòng tộc, nhưng cho hết mọi người, là Đấng Emmanuel,“ Thiên Chúa ở giữa chúng ta”. Đấng ở giữa chúng ta có nhiệm vụ “sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”
 
Với quyền tự do, ông Guise có quyền từ chối trách nhiệm làm cha ấy khi ông toan tính âm thầm bỏ trốn; nhưng khi hiểu được ý muốn của Thiên Chúa, cho nên khi“ tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà:. Đó là hai tiếng xin vâng của ông Guise.
 
Đây cũng là cách thức Chúa Thánh Thần dùng để xác định hai bản tính nơi con người của Đấng Emmanuel.
 
Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô đã cho biết ngài được kêu gọi để rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy là: “ Xưa, Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
 
Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít.
 
Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng”( Rm . 1: 2-4)
Chúng ta tin Đấng Emmanuel vừa là Con vua Đavít, vừa là Con Thiên Chúa. Chúng ta cũng là con của cha mẹ, là tạo vật mang bản tính nhân loại, nhưng chúng ta được trở nên con cái củaThiên Chúa thông qua Đức Giêsu, là Trưởng tử. Chúng ta cũng thuộc về một Người Cha trên trời.
 
Chúng ta phải tin tưởng, hãnh diện và tìm về với Người Cha đầy lòng yên thương ấy.
 
Lm Trịnh Ngọc Danh