Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ước nguyện

Sáng Thế Ký - Chương 49 -
26Phúc lành của cha con trổi vượt,

hơn cả phúc lành của núi non vạn đại,

và ước nguyện của gò nổng thiên thu.

Ước chi những phúc lành ấy xuống trên đầu Giu-se,

trên đỉnh đầu người được thánh hiến giữa anh em mình.
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
4Vâng, lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con van vỉ,
ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.
Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.
 
Thánh Vịnh - Chương 20 -
5Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện,
và cho mọi điều ngài toan tính được thành công.
 
Thánh Vịnh - Chương 21 -
3Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.
 


www.thanhlinh.net