Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xảo quyệt, xảo trá

Sáng Thế Ký - Chương 3 -
1Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?
Samuel I - Chương 23 -
22Các ngươi hãy đi, điều tra nữa cho chắc chắn; hãy tìm cho biết và xem nó đặt chân ở đâu, có ai đã thấy nó ở đấy không, vì người ta nói với tôi rằng nó xảo quyệt lắm.
Giuđitha - Chương 14 -
18"Quân nô lệ xảo quyệt! Chỉ một con mụ Híp-ri thôi đã mang ô nhục đến cho nhà vua Na-bu-cô-đô-nô-xo! Vì này tướng Hô-lô-phéc-nê đang nằm dưới đất không còn đầu nữa."
Macabê II - Chương 5 -
7Thực ra, ông ta không nắm được quyền hành, và cuối cùng vì âm mưu xảo quyệt mà phải chuốc lấy nhục nhã và lại phải trốn sang miền Am-ma-ni-tít.
Gióp - Chương 15 -
5Quả thật, tội của anh khiến anh nói năng như vậy đó,
anh chọn kiểu ăn nói của phường xảo quyệt.
 
Gióp - Chương 27 -
4môi tôi sẽ không nói điều xảo trá,
và lưỡi tôi không thốt lời dối gian.
 
Thánh Vịnh - Chương 26 -
4Con không ngồi chung với quân xảo trá,
chẳng giao du cùng bọn giả hình,
 
Thánh Vịnh - Chương 36 -
4Lời nói toàn xảo quyệt dối gian,
hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện!
 
Thánh Vịnh - Chương 50 -
19Miệng tha hồ nói năng ác độc,
ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá;
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
29Xin giúp con tránh đường xảo trá
và thương ban cho con luật pháp Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 144 -
8Miệng chúng nói toàn điều xảo trá,
giơ tay thề chỉ biết thề gian!
 
Thánh Vịnh - Chương 144 -
11Xin cứu độ và giải thoát con khỏi thế lực nước ngoài;
miệng chúng nói toàn lời xảo trá,
giơ tay thề: chỉ biết thề gian.
 
Châm Ngôn - Chương 6 -
1Người xảo trá
Châm Ngôn - Chương 14 -
5Chứng nhân ngay thật thì không hề gian dối,
chứng nhân xảo trá toàn nói chuyện dối gian.
 
Khôn Ngoan - Chương 4 -
11Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi,
hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa.
 
Huấn Ca - Chương 11 -
29Đừng bạ ai cũng đưa về nhà,
vì kẻ xảo quyệt có trăm mưu ngàn kế.
 
Huấn Ca - Chương 19 -
26Có kẻ xấu, (bên ngoài) thì lom khom, rầu rĩ,
mà (trong) lòng lại đầy xảo trá mưu mô.
 
Isaia - Chương 28 -
15Quả thật, các ngươi nói: "Ta đã kết ước với tử thần,
thoả hiệp cùng âm phủ.
Tai ương khốc liệt có tràn qua, ta cũng không hề hấn,
vì hầm trú của ta là dối trá, nơi ẩn núp của ta là xảo quyệt."
 
Đanien - Chương 11 -
34Khi họ ngã gục, những kẻ đến trợ giúp họ thì ít, còn những kẻ liên kết với họ vì xảo quyệt thì nhiều.
Hôsê - Chương 7 -
6Khi chúng bày những âm mưu xảo quyệt,
lòng chúng chẳng khác chi hoả lò:
suốt đêm cơn giận của chúng ngủ yên,
nhưng bừng lên như ngọn hoả hào khi trời sáng;
 
Malakhi - Chương 1 -
14Thật đáng bị nguyền rủa kẻ xảo quyệt, kẻ có con vật đực trong đàn mà lại khấn dâng con vật mang tì tích làm lễ tế Chúa Thượng. Quả thật, chính Ta là Đức Vua cao cả, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán -, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.
 
Mác-cô - Chương 7 -
22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.
Luca - Chương 20 -
23Nhưng Đức Giê-su thấu suốt lòng xảo trá của họ, nên Người nói:
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
19Là người xảo quyệt, vua xử tệ với nòi giống chúng ta, ngược đãi cha ông chúng ta, đến nỗi bắt các cụ phải đem trẻ sơ sinh của mình bỏ đi, không cho chúng sống.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
10và nói: "Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao?
Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
16Thế cũng được! Tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em; nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em.
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
1Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha.